Δήμος Αθηναίων

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Νομικό Πρόσωπο

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Δήμος Αθηναίων

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

1834-

Ιστορικό/Βιογραφικό

Ο Δήμος Αθηναίων είναι έδρα του Κεντρικού Τομέως στο Αθηναϊκό πεδίο της Αττικής. Καταλαμβάνει έκταση 38,96 τ.χμ., έχει πληθυσμό 664.046 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και αναπτύσσεται σε υψόμετρο κέντρου 90μ. Το 1834 είναι έτος, κατά το οποίο η Αθήνα ανακηρύχθηκε σε πρωτεύουσα της Ελλάδος, αυξάνοντας έκτοτε ραγδαία τον πληθυσμό της και διαμορφώνοντας σταδιακά τα σημερινά της όρια. Ο δήμος περιλαμβάνει επτά περιφερειακές δημοτικές κοινότητες και χωροθετείται στην καρδιά της ομώνυμης μητροπολιτικής περιοχής. Η οργανωτική δομή του Δήμου Αθηναίων προκύπτει από τις υφιστάμενες διατάξεις

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίεας Δήμου Αθηναίων: ΦΕΚ Β΄ 58/25-01-2012, ΦΕΚ Β΄ 1517/20-06-2013, ΦΕΚ Β΄ 1828/23-12-2005
Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή του Δήμου, βλ. www.cityofathens.gr και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα: www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion.

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

1) Οργανισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας Δήμου Αθηναίων: ΦΕΚ Β΄ 58/25-01-2012, ΦΕΚ Β΄ 1517/20-06-2013, ΦΕΚ Β΄ 1828/23-12-2005
2) Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή του Δήμου, βλ. www.cityofathens.gr και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα: www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion.

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Συνδεόμενη Οντότητα

Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας (2005-2012)

Identifier of related entity

Κατηγορία σχέσεων

Ιεραρχική

Ημερομηνίες της σχέσης

Περιγραφή της σχέσης

Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας υπάγεται στον Δήμο Αθηναίων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

  • Clipboard

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες