Αρχείο PDIMO - Αρχείο Παλαιού Δημοτολογίου

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR HA-CA PDIMO

Τίτλος

Αρχείο Παλαιού Δημοτολογίου

Χρονολογία(ες)

  • 1931-1995 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

3480 μικροφίλμ (microfilm rolls-16mm)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(2005-2012)

Διοικητική ιστορία

HΔιεύθυνση Ληξιαρχείου Μητρώου και Δημοτολογίου το 2012 καταργήθηκε και οι αρμοδιότητές της μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δημοτολογίου, Ιθαγένειας και Εκλογικών Καταλόγων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης. Το Τμήμα σύμφωνα με τον οργανισμό εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Αθηναίων εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις με βάση το σύστημα Δημοτολογίου «Εθνικό Δημοτολόγιο», με τις μεταβολές Δημοτολογίου (διαγραφές λόγω θανάτου, διορθώσεις ηλικιών, αλλαγή στοιχείων, συμπλήρωση στοιχείων που λείπουν, εγγραφή αδήλωτων, εξωγάμων, κλπ).

Περαιώνει τις μεταδημοτεύσεις από άλλους Δήμους. Συντάσσει και ενημερώνει τα τηρούμενα βιβλία δημοτολογίου και πληθυσμού, καθώς και συμπληρώνει και ανανεώνει τις τηρούμενες κάρτες δημοτολογίου. Εγγράφει δημότες λόγω απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας και διαγράφει αυτούς λόγω απώλειάς της. Συντάσσει τις μεταγραφές στρατολογικού πίνακα.

Πολιτογραφεί αλλοδαπούς. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτογράφησης, ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην Περιφέρεια. Σε δεύτερη φάση παραλαμβάνει τις αποφάσεις ελληνοποίησης και φροντίζει για την εγγραφή στα δημοτολόγια.

Αποδίδει την ελληνική ιθαγένεια (Ν.Δ.3284/04) με απόφαση Δημάρχου, για ανήλικα τέκνα πολιτογραφημένων (άρθρο 11), αναγνωρισθέντων τέκνων (άρθρο 2), υιοθετημένων τέκνων (άρθρο 5) και την χορήγηση διαπιστωτικής πράξης της Περιφέρειας.

Εφαρμόζει τον Ν. 3838/10 για κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, ανηλίκων και ενηλίκων, από αλλοδαπούς γονείς.

Ασχολείται με την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών.

Εφαρμόζει το άρθρο 75 του Ν. 3838/10 για την πρόσληψη ή αλλαγή επωνύμου καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου παιδιών που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.

Αποδίδει στην ελληνική γλώσσα το ονοματεπώνυμο Ελλήνων Εξωτερικού, ομογενών καθώς και αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια.

Προβαίνει στην σύνταξη και δίμηνη ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων και την αποστολή τους σε ηλεκτρονική μορφή στο ΥΠΕΣ.

Επιλύει τις διπλοεγγραφές των εκλογικών καταλόγων και τοποθετεί τους δημότες σε εκλογικά διαμερίσματα.

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Το υλικό προέρχεται από το πρώην τμήμα μικροφωτογράφισης του Δήμου Αθηναίων. Η μικροφωτογράφιση έγινε σε δυο υποστρώματα: jackets και μικροφίλμ (rolls 16mm). Τα jackets παρέμειναν στο Τμήμα Δημοτολογίου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ενώ τα μικροφίλμ περιήλθαν στο Τμήμα Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου. Το αρχείο αφορά το Παλαιό Δημοτολόγιο μέχρι τα μέσα του 20ου αι., καθώς έκτοτε ίσχυσε άλλο σύστημα εγγραφών.

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Η συλλογή περιλαμβάνει τα επιμέρους αρχεία:
1) Παλαιού Δημοτολογίου Ανδρών (Α-Ω, 1931-1955)
2) Παλαιού Δημοτολογίου Γυναικών (Α-Ω, 1932-1955)
3) Παλαιού Δημοτολογίου Ανδρών-Γυναικών (Α-Ω, 1956-1964)
4) Εγγυτέρων Συγγενών (Α-Ω, 1877-1995)
5) Πρωτόκολλο κληρονομικών (Α-Ω, 1896-1986)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Θεματική, χρονολογική, ανά φύλλο (ανδρών-γυναικών), αλφαβητική

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Το αρχείο είναι για χρήση της Υπηρεσίας.

Όροι αναπαραγωγής

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή.

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Τμήμα Δημοτολογίου

Εντοπισμός αντιγράφων

Αντίγραφα σε jackets: Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Τμήμα Δημοτολογίου

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Αναμένεται η πρόσκτηση της φυσικής συλλογής.

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

2014

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Δούκα Ευθυμία

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι