Αρχείο PDIMO - Αρχείο Παλαιού Δημοτολογίου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HA-CA PDIMO

Τίτλος

Αρχείο Παλαιού Δημοτολογίου

Ημερομηνία(ες)

  • 1931-1995 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

3480 μικροφίλμ (microfilm rolls-16mm)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(2005-2012)

Διοικητική ιστορία

HΔιεύθυνση Ληξιαρχείου Μητρώου και Δημοτολογίου το 2012 καταργήθηκε και οι αρμοδιότητές της μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δημοτολογίου, Ιθαγένειας και Εκλογικών Καταλόγων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης. Το Τμήμα σύμφωνα με τον οργανισμό εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Αθηναίων εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις με βάση το σύστημα Δημοτολογίου «Εθνικό Δημοτολόγιο», με τις μεταβολές Δημοτολογίου (διαγραφές λόγω θανάτου, διορθώσεις ηλικιών, αλλαγή στοιχείων, συμπλήρωση στοιχείων που λείπουν, εγγραφή αδήλωτων, εξωγάμων, κλπ).

Περαιώνει τις μεταδημοτεύσεις από άλλους Δήμους. Συντάσσει και ενημερώνει τα τηρούμενα βιβλία δημοτολογίου και πληθυσμού, καθώς και συμπληρώνει και ανανεώνει τις τηρούμενες κάρτες δημοτολογίου. Εγγράφει δημότες λόγω απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας και διαγράφει αυτούς λόγω απώλειάς της. Συντάσσει τις μεταγραφές στρατολογικού πίνακα.

Πολιτογραφεί αλλοδαπούς. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτογράφησης, ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην Περιφέρεια. Σε δεύτερη φάση παραλαμβάνει τις αποφάσεις ελληνοποίησης και φροντίζει για την εγγραφή στα δημοτολόγια.

Αποδίδει την ελληνική ιθαγένεια (Ν.Δ.3284/04) με απόφαση Δημάρχου, για ανήλικα τέκνα πολιτογραφημένων (άρθρο 11), αναγνωρισθέντων τέκνων (άρθρο 2), υιοθετημένων τέκνων (άρθρο 5) και την χορήγηση διαπιστωτικής πράξης της Περιφέρειας.

Εφαρμόζει τον Ν. 3838/10 για κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, ανηλίκων και ενηλίκων, από αλλοδαπούς γονείς.

Ασχολείται με την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών.

Εφαρμόζει το άρθρο 75 του Ν. 3838/10 για την πρόσληψη ή αλλαγή επωνύμου καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου παιδιών που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.

Αποδίδει στην ελληνική γλώσσα το ονοματεπώνυμο Ελλήνων Εξωτερικού, ομογενών καθώς και αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια.

Προβαίνει στην σύνταξη και δίμηνη ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων και την αποστολή τους σε ηλεκτρονική μορφή στο ΥΠΕΣ.

Επιλύει τις διπλοεγγραφές των εκλογικών καταλόγων και τοποθετεί τους δημότες σε εκλογικά διαμερίσματα.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το υλικό προέρχεται από το πρώην τμήμα μικροφωτογράφισης του Δήμου Αθηναίων. Η μικροφωτογράφιση έγινε σε δυο υποστρώματα: jackets και μικροφίλμ (rolls 16mm). Τα jackets παρέμειναν στο Τμήμα Δημοτολογίου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ενώ τα μικροφίλμ περιήλθαν στο Τμήμα Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου. Το αρχείο αφορά το Παλαιό Δημοτολόγιο μέχρι τα μέσα του 20ου αι., καθώς έκτοτε ίσχυσε άλλο σύστημα εγγραφών.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Η συλλογή περιλαμβάνει τα επιμέρους αρχεία:
1) Παλαιού Δημοτολογίου Ανδρών (Α-Ω, 1931-1955)
2) Παλαιού Δημοτολογίου Γυναικών (Α-Ω, 1932-1955)
3) Παλαιού Δημοτολογίου Ανδρών-Γυναικών (Α-Ω, 1956-1964)
4) Εγγυτέρων Συγγενών (Α-Ω, 1877-1995)
5) Πρωτόκολλο κληρονομικών (Α-Ω, 1896-1986)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Θεματική, χρονολογική, ανά φύλλο (ανδρών-γυναικών), αλφαβητική

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Το αρχείο είναι για χρήση της Υπηρεσίας.

Όροι αναπαραγωγής

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Τμήμα Δημοτολογίου

Εντοπισμός των αντιγράφων

Αντίγραφα σε jackets: Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Τμήμα Δημοτολογίου

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Αναμένεται η πρόσκτηση της φυσικής συλλογής.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2014

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Δούκα Ευθυμία

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες