Αρχείο 48/16 - Πνευματική Εστία Ελλήνων Αλεξανδρείας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET 48/16

Τίτλος

Πνευματική Εστία Ελλήνων Αλεξανδρείας

Ημερομηνία(ες)

  • 1946-1948 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 αρχειακό κουτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1946-)

Διοικητική ιστορία

Το σωματείο με επωνυμία Πνευματική Εστία Ελλήνων Αλεξανδρείας ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1946. Μέλη του σωματείου ήταν Έλληνες και Ελληνίδες -στην υπηκοότητα ή το γένος – επιστήμονες, λογοτέχνες και καλλιτέχνες. Σύμφωνα με το καταστατικό του, το σωματείο στόχευε στην καλλιέργεια των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών στην Παροικία, στη σύσφιγξη των πνευματικών δεσμών μεταξύ Ελλήνων και Αιγύπτιων επιστημόνων και στη δημιουργία πνευματικών δεσμών με την Ελλάδα. Πρώτος Πρόεδρος του Σωματείου διετέλεσε ο λογοτέχνης και κριτικός λογοτεχνίας Τίμος Μαλάνος (1946-1948). Το 1948 εξελέγη Πρόεδρος ο ζωγράφος Δημήτρης Λίτσας. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, η Πνευματική Εστία διοργάνωσε σειρά διαλέξεων, εκθέσεων και συναυλιών.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Βιβλίο πρακτικών του ΔΣ του σωματείου (χφο, Μάρτιος 1946 - Ιούνιος 1947), καταστατικό του σωματείου (δφο και φωτοαντίγραφο εντύπου, 1947), σχέδια λόγων (χφα, δφα, χ.χ.) που εκφωνήθηκαν σε βραδιές της Πνευματικής Εστίας, αλληλογραφία (χφα, δφα, 1946-1948). Έντυπα προγράμματα εκδηλώσεων του σωματείου, έντυπες προσκλήσεις. Αποκόμματα εφημερίδων και φωτοαντίγραφα αποκομμάτων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγινε καμία εκκαθάριση

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες

Σύστημα Ταξινόμησης

Ειδολογική και χρονολογική ταξινόμηση
Υποφάκελος 1.1: Πρακτικά συνεδριάσεων.
Υποφάκελος 1.2: Καταστατικό, αλληλογραφία, έντυπα/προσκλήσεις
Υποφάκελος 1.3: Αποκόμματα Τύπου

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, γαλλικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Αρχεία Τ. Μαλάνου και Μ. Γιαλουράκη (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Αρχεία Τ. Μαλάνου και Μ. Γιαλουράκη (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Δεκέμβριος 2016

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Ματθίλδη Πυρλή

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες