Αρχείο MAN001.69 - Ανθολόγιο αποφθεγμάτων (Χφ260)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- MAN001.69

Τίτλος

Ανθολόγιο αποφθεγμάτων (Χφ260)

Ημερομηνία(ες)

  • 1772 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 Χειρόγραφο

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Χειρόγραφο, του οποίου το κυρίως κείμενο τιτλοφορείται:
"Φράσεων ελληνικών εξ εβδομήκοντα τριών ξυγγραφών συνειλεγμένων και εις κοινούς τόπους καταστρωμένων παρά κυρίου Ιακώβου Βιλλίου, βιβλίον ωφελιμώτατον και αναγκαιότατον ου μόνον τοις προβεβηκόσι των ακροατών αλλά και αυτοίς δη τοις εις άκρον παιδείας εληλακόσι καθηγηταίς, ελληνιστί ξυγγράφειν μέλλουσιν".
Του κυρίως κειμένου προτάσσεται ευρετήριο: "των συγγραφέων τα ονόματα κατ' αλφάβητον".
Στο φύλλο 4v φέρει ενδείξεις μεταγενέστερες: "1772 εν μηνί β΄ μαϊου" και "αψξζ εν Βουκουρεστίω".
Πρόκειται μάλλον για ελληνική μετάφραση του λατινικού έργου: "Jabobus Billius, Locutionum Graecorum in communes locos per Alphabeti ordinem digestrarum volumen", Lugdunum 1588.
Στο recto του πρώτου εσωφύλλου υπάρχει ένδειξη: "Νικολάου Κωνσταντίνου δέκα στίχοι πολιτικοί εις την βίβλον".

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες