Αρχείο PRI043.01-02, PRI044.01 - Αρχείο Δημητρίου Πλαπούτα (Κ69α, Κ69β, Κ69γ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PRI043.01-02, PRI044.01

Τίτλος

Αρχείο Δημητρίου Πλαπούτα (Κ69α, Κ69β, Κ69γ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1818-1826 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

140 έγγραφα (Κ69α)
250 έγγραφα (Κ69β)
198 έγγραφα (Κ69γ)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1786-1864)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Αγωνιστής της Επανάστασης του 1821 από την Παλούμπα Αρκαδίας, διετέλεσε στρατηγός, πληρεξούσιος της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης, γερουσιαστής, βουλευτής Γορτυνίας και υπασπιστής του βασιλιά Όθωνα.

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά
Πωλητής: Πλαπούτας, Νικόλαος (Κ69α), Πλαπούτα, Αικατερίνη (Κ69β) και Κατσούλας, Βασίλειος (Κ69γ)
Ημερομηνία αγοράς: 13/11/1954 και 5/7/1957
ΑΒΕ: 441, 442 και 454

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Τμήμα του αρχείου του στρατηγού της Επανάστασης του 1821 Δημήτριου Πλαπούτα που περιλαμβάνει αλληλογραφία του Πλαπούτα με διάφορους παραλήπτες (Κ69α).
Δεύτερο τμήμα του αρχείου του στρατηγού της Επανάστασης του 1821 Δημητρίου Πλαπούτα. Περιλαμβάνει έγγραφα του Πλαπούτα καθώς και έγγραφα που αφορούν την οικογένεια Πλαπούτα (Κ69β).
Έγγραφα της Ελένης Πλαπούτα, συζύγου Βασιλείου Κατσούλα, αναφερόμενα στον στρατηγό της Επανάστασης Δημήτριο Πλαπούτα (Κ69γ).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 13, σελ. 808, 812

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες