Αρχείο PRI146.01 - Μόστρας, Δημήτριος (συλλογή) (Κ125)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PRI146.01

Τίτλος

Μόστρας, Δημήτριος (συλλογή) (Κ125)

Ημερομηνία(ες)

  • 1812-1847 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

-

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1774 - 1850)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γραμματέας και συνεργάτης του Ιγνατίου, Μητροπολίτη Άρτης και Ναυπάκτου, μετέπειτα Ουγγροβλαχίας. Μέσω του Ιγνατίου ο Μόστρας γνώρισε τον Καποδίστρια, με τον οποίον συνδέεται στενά. Στην Πετρούπολη από το 1809 ως τα 1810, ο Καποδίστριας, ο Ιγνάτιος και ο Μόστρας μένουν στο ίδιο σπίτι. Με την τελική εγκατάσταση του Ιγνατίου στην Πίζα της Ιταλίας, και ο Μόστρας εγκαθίσταται οριστικά εκεί, όπου αναπτύσσει τη βιβλιοθήκη του, η οποία φθάνει τους 12.000 τόμους. Μεταξύ αυτών σπάνιες εκδόσεις του 15ου αιώνα, πολύτιμοι κώδικες, μεγάλη συλλογή εικόνων και νομισμάτων. Μετά το θάνατο του Ιγνάτιου, ο Μόστρας καταφεύγει στην Κέρκυρα, όπου ήδη βρισκόταν η οικογένειά του. Αντιμετωπίζοντας οικονομικά προβλήματα, αναγκάζεται να πουλήσει τα χειρόγραφα και τους κώδικες της βιβλιοθήκης του. Στα 25 χρόνια, που μένει στην Κέρκυρα, δεν αναπτύσσει καμιά δραστηριότητα. Άλλωστε βασανιστική αρρώστια τον καθήλωσε για πολλά χρόνια στο κρεβάτι. Πέθανε το 1850 και τάφηκε στη Μονή Πλατυτέρας, όπου βρισκόταν θαμμένος και ο μεγάλος του φίλος, ο Καποδίστριας. Πηγή: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Γ΄, σ. 471.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά
Πωλητής: Φωστήρα, Κασσάνδρα
Ημερομηνία αγοράς: 26/5/1971
ΑΒΕ: 616

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Συλλογή εγγράφων του Δημήτριου Μόστρα:

  1. Ημερολόγιο αλληλογραφίας Δημήτριου Μόστρα Νοέμβριος 1812-Ιούλιος 1826. Αποτελείται από 5 τεύχη στα οποία ο Δ. Μόστρας έχει καταγράψει όσες επιστολές έστειλε την παραπάνω περίοδο. Οι επιστολές ανέρχονται περίπου σε 1.600 με διάφορους παραλήπτες.
  2. Εικοσιέξι (26) επιστολές προς τον Δημήτριο Μόστρα εκ των οποίων δέκα (10) του Δ. Σχινά, μία (1) του Α. Γαζή, μία (1) του Θ, Φαρμακίδη, δύο (2) του Αναγν. Μόστρα, κ.ά. ξένων και Ελλήνων.
  3. Τρία (3) κατάστιχα περιουσιακών στοιχείων του Κωνσταντίνου Μόστρα,
  4. Μία (1) ομολογία του Χρ. Ανδρ. Μυτιληναίου και ένα (1) έντυπο της εφημερίδας "Πατρίς" Κέρκυρας (Νεκρολογία Δημ. Μόστρα).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 13, σελ. 882-883

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες