Αρχείο - Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Αιθιοπία

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Αιθιοπία

Ημερομηνία(ες)

  • 1957 - 1981 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Υποθέσεις αποζημιώσεων, αναλυτικός κατάλογος των αιτούντων για αποζημίωση στην Ασμάρα, πίνακας απαιτήσεων για ζημιές κατά την περίοδο ουδετερότητας της Ελλάδας, λίστα ονομάτων αιτούντων για αποζημίωση στην Ερυθραία, ιταλικές πολεμικές αποζημιώσεις και εμπρόθεσμοι δικαιούχοι Έλληνες υπήκοοι της Ερυθραίας, ιταλικές αποζημιώσεις σε Έλληνες υπηκόους του εξωτερικού, παράπονα πολεμοπαθών Λιβύης, ιταλο- Αιθιοπικές συνομιλίες για το θέμα των αποζημιώσεων, κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων κοινότητας Ασμάρας από αιθιοπικές αρχές, ζήτημα αποζημιώσεων Ελλήνων Αιθιοπίας, έκθεση ελληνικής πρεσβείας για εσωτερική οικονομική κατάσταση Αιθιοπίας, αεροπορικές συμφωνίες με Αιθιοπία, εθνικοποιήσεις περιουσιών ομογενών κοινότητας Ντίρε Ντάουα, προκηρύξεις για εθνικοποίηση μέσων παραγωγής, γαιών, και αστικών ακινήτων από Αιθιοπία, εθνικοποιήσεις αλλοδαπών περιουσιών στην Αιθιοπία, τύπος ελληνικός, εθνικοποιήσεις στην Αιθιοπία και περιουσίες Ελλήνων ομογενών, κατάλογος ελληνικών επιχειρήσεων που υπάγονται υπό κρατικό έλεγχο, εθνικοποιήσεις αγροτικών γαιών και ακινήτων, θέματα των εν Αιθιοπία Ελλήνων υπηκόων, συμφωνία Αιθιοπίας - Βελγίου για αποζημίωση.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από την ιστοσελίδα του Φορέα: http://arxeio.mfa.gr/portal/mfa_search.jsp?locale=el [τελευταία επίσκεψη: 17/09/2020]

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες