Αιθιοπία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αιθιοπία

Αντίστοιχοι όροι

Αιθιοπία

Σχετικοί όροι

Αιθιοπία

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αιθιοπία

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Αιθιοπία

  • Αρχείο
  • 1957 - 1981

Υποθέσεις αποζημιώσεων, αναλυτικός κατάλογος των αιτούντων για αποζημίωση στην Ασμάρα, πίνακας απαιτήσεων για ζημιές κατά την περίοδο ουδετερότητας της Ελλάδας, λίστα ονομάτων αιτούντων για αποζημίωση στην Ερυθραία, ιταλικές πολεμικές αποζημιώσεις και εμπρόθεσμοι δικαιούχοι Έλληνες υπήκοοι της Ερυθραίας, ιταλικές αποζημιώσεις σε Έλληνες υπηκόους του εξωτερικού, παράπονα πολεμοπαθών Λιβύης, ιταλο- Αιθιοπικές συνομιλίες για το θέμα των αποζημιώσεων, κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων κοινότητας Ασμάρας από αιθιοπικές αρχές, ζήτημα αποζημιώσεων Ελλήνων Αιθιοπίας, έκθεση ελληνικής πρεσβείας για εσωτερική οικονομική κατάσταση Αιθιοπίας, αεροπορικές συμφωνίες με Αιθιοπία, εθνικοποιήσεις περιουσιών ομογενών κοινότητας Ντίρε Ντάουα, προκηρύξεις για εθνικοποίηση μέσων παραγωγής, γαιών, και αστικών ακινήτων από Αιθιοπία, εθνικοποιήσεις αλλοδαπών περιουσιών στην Αιθιοπία, τύπος ελληνικός, εθνικοποιήσεις στην Αιθιοπία και περιουσίες Ελλήνων ομογενών, κατάλογος ελληνικών επιχειρήσεων που υπάγονται υπό κρατικό έλεγχο, εθνικοποιήσεις αγροτικών γαιών και ακινήτων, θέματα των εν Αιθιοπία Ελλήνων υπηκόων, συμφωνία Αιθιοπίας - Βελγίου για αποζημίωση.

Λεντάκης, Ηλίας

  • GR ELIA-MIET 1/18
  • Αρχείο
  • 1932-1998

Το αρχείο καλύπτει κυρίως την περίοδο 1932-1961.
Ο πρώτος υποφάκελος περιέχει τα επαγγελματικά του Ηλία Λεντάκη (1944-1977): αλληλογραφία με εταιρείες και οργανισμούς για επαγγελματικά ζητήματα, πληρεξούσιο, βιογραφικά σημειώματα στα ελληνικά και ιταλικά.

Ο δεύτερος υποφάκελος περιέχει τα προσωπικά της οικογένειας Ηλία Λεντάκη (1932-1961): απολυτήριο του Γαλλικού Λυκείου Αλεξανδρείας (αντίγραφο), φύλλο πορείας εφέδρου, ιατρική γνωμάτευση (Σοφία Λεντάκη), πράξη γεννήσεως και πιστοποιητικό φοιτήσεως στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ (Μαρία Η. Λεντάκη), τηλεγραφήματα, επιστολές προς Ηλία Λεντάκη (Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Αιθιοπίας, Ελληνική Κοινότητα Αντίς Αμπέμπα), τηλεγραφήματα.

Ο τρίτος υποφάκελος περιέχει ποικίλα έγγραφα (1921-1998): επαγγελματικές κάρτες, δύο φωτογραφίες (αθλητική εκδήλωση, αντίγραφο πορτραίτου της Μαρίνας του Κεντ), αποδείξεις αγοράς γραφομηχανών και ραπτομηχανής, βιογραφικό σημείωμα του Ν. Οικονόμου, πρόσκληση για το μνημόσυνο του Ανδρέα Λεντάκη.

Λεντάκης, Ηλίας