Αισύμη (Έβρος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αισύμη (Έβρος)

Αντίστοιχοι όροι

Αισύμη (Έβρος)

Σχετικοί όροι

Αισύμη (Έβρος)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Αισύμη (Έβρος)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αισύμης

  • EDU051
  • Αρχείο
  • 1962-2001

Βιβλίο πρωτοκόλλου, μητρώο προσωπικού, βιβλία ταμείου, βιβλίο δαμαλισμού, απολογισμοί.

Δημοτικό Σχολείο Αισύμης (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Αισύμης

  • EDU143
  • Αρχείο
  • 1968-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο παρουσίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Αισύμης (Έβρος)