Αρχείο - Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Γεωργίου Καρατσόλη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Γεωργίου Καρατσόλη

Ημερομηνία(ες)

  • 1954 - 1974 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

86 φάκελοι, 83 αντιόξινα κυτία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το αρχείο παρέδωσε στα Γ.Α.Κ. στις 11 Οκτωβρίου 2019 η Συμβολαιογράφος Αθηνών Βασιλική Χατζή, στην οποία είχε περιέλθει το αρχείο του τέως Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Καρατσόλη. Το αρχείο έλαβε τον αριθμό 2212 στο βιβλίο εισαγωγής των Γ.Α.Κ.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιλαμβάνει συμβολαιογραφικές πράξεις σχετικά με αγοραπωλησίες, διαθήκες, σύναψη δανείων, προσύμφωνα, πληρεξούσια κ.λπ. Εκτείνεται από την πράξη 1 του έτους 1954 και φτάνει μέχρι την πράξη 7010 του έτους 1974, με κάποιες ελλείψεις που επισημαίνονται αναλυτικά στο ευρετήριο.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Το αρχείο δεν έχει υποστεί εκκαθάριση

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Διατήρηση της αρχικής τάξης των φακέλων που περιελάμβαναν τις συμβολαιογραφικές πράξεις, δηλαδή ταξινόμηση βάσει της αύξουσας αρίθμησης των συμβολαίων. Οι ιδιόγραφες και οι δημόσιες διαθήκες (βλ. Πίνακες Γ & Δ) που φυλάσσονταν σε ξεχωριστό μεταλλικό κιβώτιο, ενσωματώθηκαν στους φακέλους στους οποίους ανήκαν σύμφωνα με τη σειρά τους, καθώς υπήρχε από τον ίδιο τον παραγωγό σχετικό σημείωμα που παρέπεμπε σε αυτές. Επίσης, τα σχέδια οικοδομών, πολυκατοικιών κ.λπ. που βρίσκονταν σε ξεχωριστούς φακέλους (βλ. Πίνακα Ε), πιθανόν λόγω όγκου, ενσωματώθηκαν στις αντίστοιχες συμβολαιογραφικές πράξεις.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Οι όροι πρόσβασης διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού του Αναγνωστηρίου των Γ.Α.Κ.

Όροι αναπαραγωγής

Οι όροι αναπαραγωγής διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού του Αναγνωστηρίου των Γ.Α.Κ.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Η κατάσταση του υλικού είναι καλή

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτικό ευρετήριο σε ΔΙΠΑΠ

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες