Αρχείο - Αρχείο Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο (Κ.Π.Δ.Α.Α.Α.) Λαυρίου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο (Κ.Π.Δ.Α.Α.Α.) Λαυρίου

Ημερομηνία(ες)

  • 1979 - 2017, κυρίως 2000 - 2017 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

94 φάκελοι (36 κυτία)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Το «Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου» ιδρύθηκε το 1949. Πρόκειται για το πρώτο επίσημο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων του Ελληνικού Κράτους, σκοπός του οποίου ήταν η φιλοξενία και η παροχή βοήθειας σε πρόσφυγες που ζητούν άσυλο στη χώρα.

Από το 1969 δραστηριοποιούταν στον χώρο ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και από το 2003 το κέντρο λειτουργούσε υπό την πλήρη ευθύνη του.

Οι πρόσφυγες ήταν κυρίως από Συρία, Ιράκ, Ιράν, Τουρκία, Κουρδικής καταγωγής και από το Αφγανιστάν.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 το Κέντρο υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και τον Μάρτιο του 2017, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου, δεν συμπεριλαμβάνεται στις μόνιμες δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Στις 31 Ιουλίου 2017, ο Ερυθρός Σταυρός αποχωρεί λόγω έλλειψης κονδυλίων.

Το Κέντρο λειτουργεί πλέον αυτό-οργανωμένα, υπό την ευθύνη των προσφύγων Κούρδων πολιτικών προσφύγων.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Τμήμα του αρχείου Κ.Π.Δ.Α.Α.Α. Λαυρίου μεταφέρθηκε στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (Α.Σ.Κ.Ι.) και στη συνέχεια παραδόθηκε στα ΓΑΚ.
17/12/2018 (ΑΒΕ 2195) & 18/12/2018 (ΑΒΕ 2196)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Μέσα από το αρχειακό υλικό αποτυπώνεται η λειτουργία του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο (Κ.Π.Δ.Α.Α.Α.) Λαυρίου και αντλούνται στοιχεία για τους φιλοξενούμενους αλλοδαπούς. Συγκεκριμένα, το αρχείο περιέχει οδηγίες και ανακοινώσεις του Κέντρου προς τους πρόσφυγες, τετράδια και ημερολόγια με την καθημερινή καταγραφή των προσφύγων και τις μεταβολές ως προς την παρουσία τους (διαγραφές, εγγραφές), πίνακες με την ημερήσια αναλυτική κατάσταση αιτούντων άσυλο κατά εθνικότητα, την κινητικότητα εθνικοτήτων και τη σύνθεση πληθυσμού των αιτούντων άσυλο, μηνιαίες ενημερωτικές καταστάσεις φιλοξενούμενων προσφύγων, καταστάσεις οικογενειών και παιδιών, πίνακες με στοιχεία για τα εμβόλια παιδιών και πίνακες ενηλίκων και παιδιών με χρόνιες παθήσεις. Ακόμη, έγγραφα με διαγραφές προσφύγων από το Κέντρο, ατομικοί φάκελοι αιτούντων άσυλο και βεβαιώσεις διαμονής των προσφύγων στο Κέντρο με συνημμένες τις σχετικές αιτήσεις τους.

Περιέχεται, επίσης, αλληλογραφία της Διεύθυνσης του Κ.Π.Δ.Α.Α.Α. (κυρίως με την Αστυνομία Λαυρίου και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό) για θέματα που αφορούν στους αλλοδαπούς (όπως παροχή στοιχείων αλλοδαπών που διαμένουν στο Κέντρο), θέματα προσωπικού, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτηρίων του Κέντρου, την εν γένει λειτουργία του Κέντρου.

Οι φάκελοι που αφορούν στο προσωπικό του Κέντρου περιλαμβάνουν καταστάσεις παρουσίας προσωπικού, προγράμματα απασχόλησης του προσωπικού, ασφαλιστικά βιβλιάρια απασχολούμενων, δηλώσεις του Κέντρου προς το Ι.Κ.Α., καταστάσεις που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού.

Μεγάλος μέρος του αρχείου συνιστούν τα δελτία διανομής ειδών διατροφής, καθαριότητας και υγιεινής σε πρόσφυγες, αντίστοιχα δελτία για την παιδική ηλικία και δελτία παραγγελίας ειδών υγιεινής και καθαρισμού για το προσωπικό και για τους αιτούντες άσυλο. Έντυπα που αφορούν στην προμήθεια ειδών Η/Υ και γραφικής ύλης, ημερήσιες καταστάσεις προμηθειών καθαριστριών και εστιατορίου, καταστάσεις αναλώσιμων ειδών καθαριότητας, δελτία κατανάλωσης αναλώσιμων ειδών.

Επίσης, περιλαμβάνονται, φάκελοι με απογραφές ειδών αποθήκης, οικονομικές προσφορές εταιρειών προς το Κέντρο, τιμολόγια - δελτία αποστολής για πώληση αγαθών προς το Κέντρο και λογαριασμοί ύδρευσης - αποχέτευσης.

Τέλος, τμήμα του αρχείου αφορά στη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κέντρου και κυρίως στις εκπαιδευτικές ανάγκες και στις δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι οποίες απευθύνονται στους αλλοδαπούς του Κέντρου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Εκκαθαρίστηκαν διάφορα χειρόγραφα σημειώματα που αφορούσαν σε προμήθειες ειδών.

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι φάκελοι διατηρήθηκαν όπως παρελήφθησαν, σύμφωνα με τον παραγωγό, και η ένταξή τους σε σειρές έγινε βάσει θεματικής ομαδοποίησης. Δημιουργήθηκαν συνολικά 16 σειρές.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Το αρχείο περιέχει φακέλους με προσωπικά δεδομένα (στοιχεία και φωτογραφίες προσφύγων)

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, Τουρκικά, Αραβική γραφή, Αγγλικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Περιγραφή αρχείου σε επίπεδο φακέλου

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα δύο αρχεία (ΑΒΕ 2195 και 2196) αντιμετωπίστηκαν ως ενιαίο αρχείο κατά την ταξινόμησή τους.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης