Αρχείο - Αρχείο Νομαρχίας Αττικής - Βοιωτίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Νομαρχίας Αττικής - Βοιωτίας

Ημερομηνία(ες)

 • 1853 - 1913 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

131 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ο Νομός Αττικής και Βοιωτίας σχηματίζεται με το Βασιλικό Διάταγμα (Β. Δ.) της 3ης (15) Απριλίου 1833 (ΦΕΚ 126-4-1833) «Περί διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεώς του». Με το Διάταγμα αυτό, η Ελλάδα διαιρείται σε δέκα νομούς και 42 επαρχίες (άρθρο 1). Οι νομοί του βασιλείου είναι: Αργολίδος και Κορινθίας, Αχαΐας και Ήλιδος, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ακαρνανίας και Αιτωλίας, Φωκίδος και Λοκρίδας, Αττικής και Βοιωτίας, Ευβοίας και Κυκλάδων (άρθρο 2).
Ο Νομός Αττικής και Βοιωτίας, περιλάμβανε τις παρακάτω επαρχίες: 1) Αιγίνης που συνίστατο από τα νησιά Αιγίνης και Αγκιστρίου, με πρωτεύουσα την Αίγινα, 2) Μεγαρίδος, συνίστατο από την μέχρι πρότινος επαρχία Μεγάρων και τη Σαλαμίνα, με πρωτεύουσα τα Μέγαρα, 3) Αττικής με πρωτεύουσα την Αθήνα, 4) Θηβών με πρωτεύουσα τη Θήβα, 5) Λεβαδείας με πρωτεύουσα τη Λειβαδιά. Μητρόπολη του Νομού είναι η Αθήνα (άρθρο 10).
Το Β.Δ. της 18ης (30) Σεπτεμβρίου 1834 (ΦΕΚ 36/28-9-1834), μετέφερε την πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους από το Ναύπλιο στην Αθήνα.
Με το Β.Δ. της 20ης Ιουνίου (2 Ιουλίου) 1836 (ΦΕΚ 28/21-6-1836) καταργείται το νομαρχιακό σύστημα και συστήνονται 30 διοικήσεις και 19 υποδιοικήσεις. Η Διοίκηση Αττικής περιέχει τις επαρχίες Αττικής, Μεγάρων, Αιγίνης με έδρα την Αθήνα.

 1. Διοίκησις Αττικής περιελάμβανε τους παρακάτω δήμους:
  1) Δήμος Αχαρνών: Μενίδι, Βαρυμπόπι, Λιόπεσι, Μαούνια, Τατόι, Μονομάτι, Κουκουβάουνες
  2) Δήμος Χαστιάς: Χαστιά, Καλύβια, Καματερό, Λιόσι
  3) Δήμος Αμαρουσίου: Μαρούσι, Ηρακλής, Τουραλή, Χαλάνδρι, Μοναστήρι, Καλογριάς, Πεντέλη, Γέρακος, Κερίτσι, Μπερχάμη, Κηφισσιά
  4) Δήμος Μαραθώνος: Μαραθών, Σεφέρι, Βρανά, Σούλι Άνω και Κάτω, Ξηλοκερατιά, Ραπίνισα, Διόνυσος, Βαρνάβας, Γραμματικό, Βελιαξίκι, Σιράκο, Καλάντσι, Σταμάταις, Καπανδρίτι, Σπατατσίκι
  5) Δήμος Περαίας: Κάλαμος, Μαρκόπουλο, Τσούρκα, Μπογιάτι, Κεραμίδι
  6) Δήμος Μυρινούντος: Λιόπεσι, Κοκλά, Κορέλα, Κάντζα, Παναγιά, Παπαγγελάκι, Γιατριλού, Χαρβάτι, Δάφρι
  7) Δήμος Αραφήνος: Κουρσαλά, Μαρκόπουλο, Βάρι, Νέαις Βούναις, Σπάτα, Μπάλα, Βρούβα, Βελανιδίτσα, Πετρίτσα, Ραφίνα, Νταού, Βαθύ Πηγάδι, Παλαιαί Βράναις
  8) Δήμος Λαυρίου: Κερατιά, Ανάβυσος, Όλυμπος, Κουβαρά, Εννέα Πύργοι, Τέρζηδα, Αλαγρίνας, Μηλορόπητα, Κατηφήσι
  9) Δήμος Αθηναίων: Αθήναι
  10) Δήμος Πειραιώς: Πειραιεύς
 2. Διοίκησις Θηβών αποτελούμενη από την ομώνυμη επαρχία και έδρα τη Θήβα
 3. Διοίκησις Βοιωτίας αποτελούμενη από την επαρχία Λεβαδείας και έδρα τη Λιβαδειά.
  Με το ίδιο Β. Διάταγμα οι επαρχίες Αιγίνης και Μεγαρίδος αποτέλεσαν ξεχωριστές υποδοικήσεις και υπάγονται στη διοίκηση Αττικής
  Με το Β.Δ. της 22 Ιουνίου (4 Ιουλίου) 1838 ΦΕΚ 24/23-6-1838 ‘’Περί μεταρρυθμίσεων των Διοικήσεων’’, καθορίζονται είκοσι τέσσερεις διοικήσεις (αντί των τριάντα) και επτά υποδιοικήσεις (αντί των δεκαοκτώ). Η διοίκηση Αττικής περιλαμβάνει τις επαρχίες Αττικής, Μεγαρίδος και την Αίγινα
  Με το Β. Δ 30-8 (11-9)-1840 Περί συγχωνεύσεως των δήμων ΦΕΚ 22/18-12-1840 Οι δέκα δήμοι της διοίκησης Αττικής: Αχαρνών, Χαστιάς, Αμαρουσίου, Μαραθώνος, Περαίας, Μυρινούντος, Αραφήνος, Λαυρίου, Αθηναίων, Πειραιώς μετασχηματίζονται σε οκτώ.. Το 1845 με το Νόμο ΚΕ’ ‘’Περί της διαιρέσεως των νομαρχιακών και επαρχιακών αρχών η επικράτεια διαιρείται διοικητικά σε δέκα νομούς και σαράντα εννέα επαρχίες. Ο Νομός Αττικής και Βοιωτίας διατηρήθηκε σύμφωνα με τη διαίρεση του 1833 και περιελάμβανε τις επαρχίες Αιγίνης, Μεγαρίδος, Αττικής, Θηβών και Λεβαδείας. Το 1899 με τον Νόμο ΒΧΔ’΄ ‘’Περί διοικητικής διαιρέσεως του κράτους ‘’ ο νομός Αττικής και Βοιωτίας διαιρέθηκε σε δύο νομούς. Το νομό Αττικής και τον νομό Βοιωτίας . Δέκα χρόνια αργότερα, το 1909 ο νέος νόμος της διοικητικής διαίρεσης του κράτους κατήργησε το Νομό Βοιωτίας και γίνεται ανασύσταση του Νομού Αττικοβοιωτίας.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το αρχείο βρέθηκε κατά την ταξινόμηση του αρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε έγγραφο του Νομάρχη Αττικής και Βοιωτίας προς το Επί των Εσωτερικών Υπουργείο από 9 Μαΐου 1860 αναφέρει ότι ‘’τω 1847 εξεποιήθησαν αρχεία βάρους 380 οκάδων’’. (ΑΒΕ 2235)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο της Νομαρχίας Αττικής περιλαμβάνει έγγραφα τα οποία ως προς τη θεματολογία προσομοιάζουν με τη θεματολογία των εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι φάκελοι του αρχείου λειτουργούν συμπληρωματικά με τους φακέλους του αρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών και παρέχουν πληροφορίες για την οργάνωση του αστικού βίου και τη διευθέτηση προβλημάτων (υγεία, δημόσια ασφάλεια, κατασκευή δημόσιων και δημοτικών έργων κ.α.). Άλλωστε τα θέματα της δημόσιας ασφάλειας, των δημοτικών έργων και της δημόσιας υγείας εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των νομαρχών και των επάρχων

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Το αρχείο δεν έχει υποστεί εκκαθάριση

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες αρχειακού υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο χωρίστηκε σε έντεκα σειρές και είκοσι υποσειρές σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

 1. Δημόσια ασφάλεια, 1866 - 1900
 2. Αρχαιότητες, 1874 - 1887
 3. Εκλογικά, 1874 - 1900
 4. Εκπαιδευτικά, 1853 - 1900
 5. Εκκλησιαστικά, 1859 - 1902
 6. Ιατρικά, 1858 - 1901
 7. Δημοτικά, 1867 - 1900
 8. Δημόσια έργα, 1874 - 1908
 9. Δημοτικά έργα, 1871 - 1900
 10. Στρατολογικά, 1866 - 1913
 11. Σωματεία - εταιρικά, 1879 - 1883

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

• Ανδρονόπουλος B. – Μαθιουδάκις Μ. , Νεοελληνική Διοικητική Ιστορία. Περιφερειακή Διοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αθήνα 1992.
• Αργυρόπουλος Π., Δημοτική διοίκησις εν Ελλάδι, Αθήνα 1846.
• Δηλιγιάννης Θ., Ζηνόπουλος Γ., Ελληνική Νομοθεσία, Αθήνα 1860.
• Δρακάκης Α. Θ. – Κούνδουρος Σ. Ι. , Αρχεία περί της συστάσεως και εξελίξεως των δήμων και κοινοτήτων και της διοικητικής διαίρεσης του κράτους 1836-1939, τόμος Ι. Αθήνα 1939
• Σκιαδάς Ε. Γ., Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδος 1833-1912, Σχηματισμός-σύσταση-εξέλιξη-πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993.
• Σταματάκης, Πίναξ χωρογραφικός της Ελλάδος, Αθήνα 1846.
• Χουλιαράκης Μ., Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή Εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, Τόμος Α’ Μέρος Ι, Αθήνα 1973.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης