Θερμησιώτης, Ηλίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Φυσικό Πρόσωπο

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Θερμησιώτης, Ηλίας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

1788 - 1871

Ιστορικό/Βιογραφικό

Ο Ηλίας Θερμησιώτης καταγόταν από τα Θερμήσια Ερμιόνης αλλά προεπαναστατικά είχε εγκατασταθεί στις Σπέτσες και ασχολήθηκε με το ναυτικό εμπόριο. Συμμετείχε στην Επανάσταση με το ιδιόκτητο πλοίο του «Αχιλλεύς» ενώ διορίστηκε και φρούραρχος και στρατιωτικός διοικητής Μονεμβασίας. Επί Καποδίστρια ανήκε στην αντιπολιτευόμενη παράταξη ενώ επί Όθωνα συμμετείχε ως μέλος στην «Εξεταστική Επιτροπή».

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής ΙΕΕΕ

Σημειώσεις συντήρησης

  • Πρόχειρο

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες