Αρχείο GR GL MND 018 - Αρχείο Μάρκου Ν. Δραγούμη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GL MND 018

Τίτλος

Αρχείο Μάρκου Ν. Δραγούμη

Ημερομηνία(ες)

  • 1854-1904 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

13 φάκελοι / 2.23 γραμμικά μέτρα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1840-1909)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20 Ιουνίου 1840. Σπούδασε νομικά στο Παρίσι (1857-1862) και αναγορεύτηκε διδάκτωρ με τη διατριβή “De la condition civile de l’étranger en France, Paris 1864”. Παράλληλα, διορίστηκε στο διπλωματικό σώμα, όπου και υπηρέτησε τριάντα περίπου χρόνια, ανεβαίνοντας όλη τη βαθμολογική κλίμακα: Ακόλουθος πρεσβείας στο Παρίσι (1861-1863), γραμματέας πρεσβείας στην Πετρούπολη (1867-1871) και στο Παρίσι (1871-1873), Α’ γραμματέας πρεσβείας στη Βιέννη (1874-1877), γενικός πρόξενος και πολιτικός πράκτορας στην Αλεξάνδρεια (1877-1880), πρόσεδρος υπουργός στο Βουκουρέστι (1880), έκτακτος απεσταλμένος και πληρεξούσιος υπουργός στο Βουκουρέστι (1882-1885) και στη Βιέννη (1887-1890), οπότε η κυβέρνηση Θ.Δηλιγιάννη τον έπαυσε ως τρικουπικό. Επέστρεψε, τότε, στην Αθήνα και ιδιώτευσε μετέχοντας όμως ενεργά σε συλλόγους και επιτροπές. Διορίστηκε πρόεδρος της “Επιτροπής προς ίδρυσιν ανδριάντος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου” (1901-1909) και υπήρξε μέλος της επιτροπής των Μακεδόνων - μαζί με τους καθηγητές Γ.Στρέιτ και Α. Ανδρεάδη - που συνέτασσε και εξέδιδε το “Bulletin d’Orient” (1903-8), στο οποίο και αρθρογραφούσε. Υπήρξε, ακόμη, ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας των Φίλων του Λαού, του Συλλόγου προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων και άλλων σωματείων. Πέθανε στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου 1909.
Παντρεύτηκε το 1869 στην Πετρούπολη την Ελίζα Νοβίκωφ. Η Ελίζα, κόρη του Αλέξανδρου Ιακ. Νοβίκωφ και της Χαρίκλειας Ι.Σωτηρίου, γεννήθηκε στην Πετρούπολη στις 26 Απριλίου 1843 και πέθανε, μετά από μακροχρόνια ασθένεια, στην Αθήνα στις 18 Φεβρουαρίου/2 Μαρτίου 1904. Κληροδότησε στο “Ασυλο Ανιάτων” μεγάλο χρηματικό ποσό. Στο ίδρυμα αυτό, εξάλλου, άφησε και ο Μάρκος μετά το θάνατο του σημαντική χρηματική δωρεά.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά του Φίλιππου Δραγούμη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, 1960

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο του περιλαμβάνει επίσημα έγγραφα σχετιζόμενα με τη υπηρεσία του, νομικά έγγραφα, γράμματα για την επιτροπή ανέγερσης του αγάλματος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αλληλογραφία (οικογενειακή, με την Bulletin d'Orient, λέσχες και οργανισμούς), προσωπικά έγγραφα, περιοδικά, εφημερίδες και φωτογραφίες. Επίσης, περιλαμβάνει οικογενειακή αλληλογραφία, φωτογραφίες και δευτερεύον μεταθανάτιο υλικό της συζύγου του Ελίζας Ν. Δραγούμη, το γένος Novikoff.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

ENOTHTA Α. ΣΠΟΥΔΕΣ

ENOTHTA Β. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ENOTHΤΑ Γ. ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1879-1899)

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. ‘ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΣΙΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ’ (1901-1909)

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. BULLETIN D’ ORIENT (1903-1908)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Η. ΠΟΙΚΙΛΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Θ. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ Μ.ΔΡΑΓΟΥΜΗ (1863-1873)

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΕΝΤΥΠΑ (1849-1896)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (1859, 1870-1889, 1906, 1909)

ΕΝΟΤΗΤΑ IB. ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (1926-1968)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΓ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔ. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΕΛΙΖΑΣ Μ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ (ΝΟΒΙΚΩΦ)

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Γαλλικά
  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Φωτογραφίες από τα Ιστορικά Αρχεία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης (ψηφιακή συλλογή)

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Την ταξινόμηση του αρχείου των μελών της οικογενείας Δραγούμη και τη σύνταξη του καταλόγου ανέλαβε και επιμελήθηκε η ιστορικός/αρχειονόμος Χριστίνα Βάρδα, σε συνεργασία με την ιστορικό Βούλα Κόντη, 1990.

Πεδίο Πρόσκτησης