Αρχείο - Αρχείο Αστυνομίας Πόλεων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Αστυνομίας Πόλεων

Ημερομηνία(ες)

  • 1933-1984 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

122 φάκελοι εγγράφων και 213 υπηρεσιακά βιβλία.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο βρισκόταν στη Διεύθυνση Μελετών, πριν περιέλθει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Επικοινωνίας Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πρόκειται για υλικό – αλληλογραφία που προέρχεται από Υπηρεσίες ανά τη χώρα και συγκεντρώθηκε από Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Αστυνομίας Πόλεων.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το περιεχόμενο περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τη διοίκηση, το προσωπικό, την εκπαίδευση των μελών της Αστυνομίας Πόλεων, διεθνείς οργανισμούς, θέματα τάξης (διάθεση δυνάμεων, πολιτική προστασία) και θέματα ασφάλειας (εγκληματικές πράξεις, προστασία πολιτεύματος, δράση Ελλήνων του εξωτερικού, τρομοκρατία), τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης, την τήρηση της τάξης σε δημόσιους χώρους και στις δημόσιες συγκεντρώσεις, δημόσια υγεία εν γένει. Υπάρχουν, επίσης, στοιχεία για τις σχέσεις της Αστυνομίας Πόλεων με τη Χωροφυλακή και με άλλες Υπηρεσίες.
Τα έγγραφα αναφέρονται στην περίοδο 1933-84, η μεγάλη ποσότητα των εγγράφων που φυλάσσονται στο αρχείο, έχει δημιουργηθεί κατά την περίοδο μετά το 1940, τα υπηρεσιακά βιβλία αφορούν την περίοδο 1949-1984.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Θεματικό. Κάθε κατηγορία χωρίζεται σε υποκατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενό της και σύμφωνα με το Θεματολόγιο της Αστυνομίας Πόλεων.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σταμάτης Χαράλαμπος, Ιστορία της Αστυνομίας Πόλεων 1921-1971, Αθήναι 1971.

Θεματολόγιον Αρχείων Γενικών Υποθέσεων Αστυνομίας Πόλεων, Αρχηγείον Αστυν. Πόλεων, Διεύθυνις Β’ – Τμήμα 1ον, Αθήναι 1982.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Νοέμβριος 2015

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες