Αρχείο NOT007.02 - Αρχείο Κολοκυθά Αντώνιου, Συμβολαιογράφου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-IAK NOT007.02

Τίτλος

Αρχείο Κολοκυθά Αντώνιου, Συμβολαιογράφου

Ημερομηνία(ες)

  • 1897 - 1917 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

18 φάκελοι, 5 βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Κνιθάκης, Κυριάκος
Ημερομηνία εισαγωγής: 2013-02-26
ΑΒΕ: 270

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Συμβολαιογραφικές πράξεις (1 - 9799)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Κάποια συμβόλαια λείπουν ενώ κάποια άλλα είναι σκισμένα και δεν μπορούν να διαβαστούν. Υπάρχουν 2 ακόμη εισαγωγές με τίτλο "Αρχείο Κολοκυθά Αντώνιου, Συμβολαιογράφου" (βλ. Α.Β.Ε. 206 και 292)

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες