Αρχείο - Αρχείο Κοινότητας Μαραθοκάμπου (Σάμος)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Κοινότητας Μαραθοκάμπου (Σάμος)

Ημερομηνία(ες)

  • 1879-1993 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

15 σακούλες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή, 12/07/2006
ΑΒΕ 384

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Βιβλία: Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Δημοτολόγια, βιβλία Παραγωγών, βιβλίο Ημερομισθίου προσωπικού, Μητρώο προσωπικού εργασίας, Μητρώο υποζυγίων, Κατάλογος υποχρέων στην καταβολή τελών υδρεύσεως-υπονόμων-καθαριότητας-φωτισμού και υδρομέτρων, Φόρος παραγωγών ζύθου, βιβλία Χρηματικών ενταλμάτων.
Φάκελοι εγγράφων: Μεταβολές μητρώου αρρένων, αιτήσεις-πιστοποιητικά Ληξιαρχείου, δηλώσεις γάμων - βαπτίσεων - θανάτων, ευρετήριο αποβιώσεων, φάκελοι έργων κοινότητας, κοινωνικής πρόνοιας, χρηματικά-φορολογικά, κατάλογοι καταβολής τελών ύδρευσης-φωτισμού-καθαριότητας.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Βλ. και ΑΒΕ 382.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες