Αρχείο PRI052.01 - Αρχείο Μαρίας Λινάρδου [από τη θεία της Αρμάου]

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR PRI052.01

Τίτλος

Αρχείο Μαρίας Λινάρδου [από τη θεία της Αρμάου]

Ημερομηνία(ες)

  • 1888 - 1972 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 κατάστιχο και έγγραφα από το ΠΙΚΠΑ Σύρου

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Φορέας Παράδοσης: Λινάρδου, Μαρία
Ημερομηνία εισαγωγής: 2014-08-27
ΑΒΕ: 392

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ποικίλα έγγραφα του ΠΙΚΠΑ (αλληλογραφία, εφημερίδες, κι ένα κατάστιχο / φάκελος με τίτλο « Ιδιοκτησία Κτήματος πρώην Δημητρίου Τομαζίνου, (Ιωάννου Γ. Καλαποδοπούλου)» με συμβόλαια (1888 - 1926).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες