Αρχείο ADM003.02 - Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ADM003.02

Τίτλος

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1930-2010 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

φάκελοι.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων , Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
Ημερομηνία εισαγωγής: 2015-12-21
ΑΒΕ: 209

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο αποτελείται από: Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, Πρωτόκολλα, Εμπιστευτική Αλληλογραφία, Ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών, Φάκελοι ΠΥΣΔΕ, Εκθέσεις Υπηρεσιακής Ικανότητας,Βιβλία Μισθολογικού Μητρώου Μ.Π.Κ., Φάκελοι Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου, Βιβλία Υλικού και Βιβλιοθήκης, Φάκελοι Κατασκηνώσεων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης