Αρχείο ADM005.02 - Αρχείο Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Ημαθίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ADM005.02

Τίτλος

Αρχείο Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Ημαθίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1988-1989 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος (28 έγγραφα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας
Ημερομηνία εισαγωγής: 1993-02-09
ΑΒΕ: 37

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιλαμβάνει : προγράμματα πρόσκλησης οχημάτων (διαφόρων Νομαρχιών), Διορθώσεις, Τροποποιήσεις, Αναθεωρήσεις προγραμμάτων, Αποστολή προγράμματος, Τεχνικό έλεγχο ΦΔΧ και Ημερήσιες καταστάσεις προγράμματος πρόσκλησης οχημάτων

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Αρ. Δελτίων: 1, Αρ. Κουτιών: 1, Αρ. Φακέλων: 1

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες