Οχήματα - Έλεγχος, Τεχνικός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Οχήματα - Έλεγχος, Τεχνικός

Αντίστοιχοι όροι

Οχήματα - Έλεγχος, Τεχνικός

Σχετικοί όροι

Οχήματα - Έλεγχος, Τεχνικός

18 Αρχειακή περιγραφή results for Οχήματα - Έλεγχος, Τεχνικός

18 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Α' Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Νομαρχίας Θεσσαλονίκης

 • ADM114
 • Αρχείο
 • 1984 - 2000

Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ): 1986, 1988, 1989. Διπλότυπα είσπραξης 1984. Κατάσταση έκδοσης ΔΤΕ από 17.6.87 ως 12.12.89. Δελτία καυσαερίων 1987, 8 στελέχη. Αλληλογραφία των ετών 1989-1992, 1997-2000. Δελτία τύπου έτους 1992. Σεμινάρια του προσωπικού έτους 1992. Καταστάσεις στατιστικών στοιχείων οχημάτων ετών 1990-1991. Καταστάσεις Πύλης (ημερήσιες καταστάσεις εισερχομένων για έλεγχο οχημάτων: 2 φάκελοι 1996 και 2 φάκελοι 1998). Δισκέτες καταχωρημένων Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου ετών 1989-1993.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ν. Θεσσαλονίκης Α΄

Αρχείο Β' Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) Νομού Θεσσαλονίκης

 • ADM186
 • Αρχείο
 • 1989 - 2001

Κατάσταση εισερχομένων οχημάτων. Δείγματα αντιγράφων Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου. Έγγραφα υπηρεσιών Τροχαίας που αφορούν αφαιρέσεις στοιχείων κυκλοφορίας οχημάτων, ετών 1994, 1995, 1996, 1997, 1998. Θορυβομετρήσεις - βεβαιώσεις αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

ΚΤΕΟ Ν. Θεσσαλονίκης Β΄

Αρχείο Δ/νσης Δ/γενή, Τρ/γενή Τμ/τος. Τ.Ε.Ο. (Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Ημαθίας)

 • GR ADM005.03
 • Αρχείο
 • 1986-1991

Περιλαμβάνει : α) Δελτία τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) οχημάτων και β) Προγράμματα πρόσκλησης οχημάτων, παρατάσεις, τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις προγραμμάτων, καταστάσεις οικονομικών και στατιστικών στοιχείων.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας

Αρχείο Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τμήμα ΤΕΟ

 • GR ADM005.04
 • Αρχείο
 • 1989-1992

Περιέχει : 20 δελτία τεχνικού ελέγχου 1989 και 1990, 22 καταστάσεις προγραμματισμού πρόσκλησης οχημάτων 1992, ημερήσιες καταστάσεις έκδοσης Δ.Τ.Ε., καταστάσεις στατιστικών και οικονομικών στοιχείων οχημάτων έτους 1989 και Ιανουαρίου 1990.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας

Αρχείο Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Ημαθίας

 • GR ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1986-1988

Προγράμματα πρόσκλησης οχημάτων ΚΤΕΟ (διαφόρων Νομαρχιών), Αποστολή προγραμμάτων, Παρατάσεις, τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις, διορθώσεις, ρυθμίσεις, διευκρινίσεις στα προγράμματα πρόσκλησης οχημάτων, Ενάρξεις λειτουργίας (διαφόρων) ΚΤΕΟ, Πρόσκληση αναπηρικών αυτοκινήτων (1986-1988)

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας

Αρχείο Κ.Τ.Ε.Ο. Λασιθίου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 11
 • Αρχείο
 • 1987-1988

Φάκελοι: Κάρτες συντήρησης, Οχήματα διεθνών μεταφορών, Περί των Δ.Τ.Ε., Πρόγραμμα Φ.Δ.Χ., Πρόγραμμα ελέγχου οχημάτων, Πρόγραμμα πρόσκτησης οχημάτων, Γνωμοδοτήσεις, Επιθεωρήσεις εκπαιδευτικών, Καταλληλότητα Δ.Χ., Έλεγχος οχημάτων Δ.Ε.Η., Πρόγραμμα Βυτιοφόρων, Φύλλα και Καταστάσεις δειγμάτων ελέγχων, Τεχνικοί Έλεγχοι, Πρόληψη Ατυχημάτων, Διακήρυξη Δημοπρασίας, Απογραφικά Δελτία, Απεργειακές Κινητοποιήσεις, Υπομνήματα, Συγκρότηση Δ.Σ., Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, Καταγραφή Πάγιων Στοιχείων, μηχανήματα, Λειτουργία Τμήματος Συγκοινωνίας Μοιρών, Οικονομικά, Πρόγραμμα κοινωνικού και εσωτερικού τουρισμού, Αλληλογραφία, Συγκρότηση Επιτροπών, Σύσταση και Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων, θέματα προσωπικού, Πράξη Περικοπής Αποδοχών.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Λασιθίου

Αρχείο Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Ημαθίας

 • GR ADM005.02
 • Αρχείο
 • 1988-1989

Περιλαμβάνει : προγράμματα πρόσκλησης οχημάτων (διαφόρων Νομαρχιών), Διορθώσεις, Τροποποιήσεις, Αναθεωρήσεις προγραμμάτων, Αποστολή προγράμματος, Τεχνικό έλεγχο ΦΔΧ και Ημερήσιες καταστάσεις προγράμματος πρόσκλησης οχημάτων

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας

Αρχείο ΚΤΕΟ Αλεξανδρούπολης

 • ADM017
 • Αρχείο
 • 1992-1998

Δελτία τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Αλεξανδρούπολης (Έβρος)

Αρχείο ΚΤΕΟ Ν. Ημαθίας

 • GR ADM005.05
 • Αρχείο
 • 1990-2000

Περιλαμβάνει : Ημερήσια προγράμματα πρόσκλησης οχημάτων (1998-2000) και 60 αντίγραφα δελτίων τεχνικού ελέγχου οχημάτων (1990-1995)

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας

Αρχείο ΚΤΕΟ Ν. Ημαθίας

 • GR ADM005.06
 • Αρχείο
 • 2003-2005

Αποτελείται από Δελτία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και τα αντίστοιχα παράβολα, ετών 2003 - 2005.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας

Αρχείο ΚΤΕΟ Ξάνθης

 • ADM004
 • Αρχείο
 • 1987

Δελτία τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ξάνθης

Αρχείο ΚΤΕΟ Σοφάδων

 • GRGSA-KAR ADM020.01
 • Αρχείο
 • 1987-1988

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Σοφάδων

Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM087.01
 • Αρχείο
 • 1996 - 2001

Δελτία τεχνικού ελέγχου (πρωτότυπα), παράβολα ΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο, μπλοκ είσπραξης τέλους υπέρ καταπολέμησης κουνουπιών.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)

Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Νομού Χαλκιδικής

 • ADM082
 • Αρχείο
 • 1986 - 1994

Πληροφορίες σχετικά με λειτουργία ΚΤΕΟ, μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορά εισπράξεων ΚΤΕΟ, κτιριακά προβλήματα, υπαλληλικά θέματα. 2.500 Δελτία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων διαφόρων κατηγοριών.

ΚΤΕΟ Ν. Χαλκιδικής

Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας

 • GR ADM013.01
 • Αρχείο
 • 1985-1986

Το αρχείο αποτελείται από ημερήσιες καταστάσεις οχημάτων και δελτία τεχνικού ελέγχου.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών

Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας

 • GR ADM013.02
 • Αρχείο
 • 1994-1999

Το αρχείο αποτελείται από ημερήσιες καταστάσεις οχημάτων, ημερήσιες αναλυτικές καταστάσεις εισπράξεων-στατιστικών.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών

Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας

 • GR ADM013.03
 • Αρχείο
 • 2000-2008

Το αρχείο αποτελείται από δελτία τεχνικού ελέγχου, μπλοκ ελέγχου καυσαερίων, ημερήσιες καταστάσεις Κ.Ε.Κ., πιστοποιητικά καρτέλες σημάτων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών