Οχήματα - Έλεγχος, Τεχνικός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Οχήματα - Έλεγχος, Τεχνικός

Equivalent terms

Οχήματα - Έλεγχος, Τεχνικός

Σχετικοί όροι

Οχήματα - Έλεγχος, Τεχνικός

33 Αρχειακή περιγραφή results for Οχήματα - Έλεγχος, Τεχνικός

33 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Α' Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Νομαρχίας Θεσσαλονίκης

 • ADM114
 • Αρχείο
 • 1984 - 2000

Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ): 1986, 1988, 1989. Διπλότυπα είσπραξης 1984. Κατάσταση έκδοσης ΔΤΕ από 17.6.87 ως 12.12.89. Δελτία καυσαερίων 1987, 8 στελέχη. Αλληλογραφία των ετών 1989-1992, 1997-2000. Δελτία τύπου έτους 1992. Σεμινάρια του προσωπικού έτους 1992. Καταστάσεις στατιστικών στοιχείων οχημάτων ετών 1990-1991. Καταστάσεις Πύλης (ημερήσιες καταστάσεις εισερχομένων για έλεγχο οχημάτων: 2 φάκελοι 1996 και 2 φάκελοι 1998). Δισκέτες καταχωρημένων Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου ετών 1989-1993.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ν. Θεσσαλονίκης Α΄

Αρχείο Β' Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) Νομού Θεσσαλονίκης

 • ADM186
 • Αρχείο
 • 1989 - 2001

Κατάσταση εισερχομένων οχημάτων. Δείγματα αντιγράφων Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου. Έγγραφα υπηρεσιών Τροχαίας που αφορούν αφαιρέσεις στοιχείων κυκλοφορίας οχημάτων, ετών 1994, 1995, 1996, 1997, 1998. Θορυβομετρήσεις - βεβαιώσεις αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

ΚΤΕΟ Ν. Θεσσαλονίκης Β΄

Αρχείο Δ/νσης Δ/γενή, Τρ/γενή Τμ/τος. Τ.Ε.Ο. (Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Ημαθίας)

 • GR ADM005.03
 • Αρχείο
 • 1986-1991

Περιλαμβάνει : α) Δελτία τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) οχημάτων και β) Προγράμματα πρόσκλησης οχημάτων, παρατάσεις, τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις προγραμμάτων, καταστάσεις οικονομικών και στατιστικών στοιχείων.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας

Αρχείο Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τμήμα ΤΕΟ

 • GR ADM005.04
 • Αρχείο
 • 1989-1992

Περιέχει : 20 δελτία τεχνικού ελέγχου 1989 και 1990, 22 καταστάσεις προγραμματισμού πρόσκλησης οχημάτων 1992, ημερήσιες καταστάσεις έκδοσης Δ.Τ.Ε., καταστάσεις στατιστικών και οικονομικών στοιχείων οχημάτων έτους 1989 και Ιανουαρίου 1990.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας

Αρχείο Διεύθυνσης ΚΤΕΟ Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM6.1
 • Αρχείο
 • 1986-1990

Φάκελοι με έγγραφα για θέματα προσωπικού, βεβαιώσεις τεχνικού ελέγχου οχημάτων, αιτήσεις για επαναπόκτηση σημάτων ΚΤΕΟ, έντυπα αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας

Νομαρχία Μαγνησίας, Διεύθυνση Κ.Τ.Ε.Ο.

Αρχείο Διεύθυνσης ΚΤΕΟ Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM6.7
 • Αρχείο
 • 1992-1997

Φάκελοι με πληροφορίες Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) και άλλα έγγραφα

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Διεύθυνση Κ.Τ.Ε.Ο.

Αρχείο Διεύθυνσης ΚΤΕΟ Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM6.13
 • Αρχείο
 • 1988-2004

Φάκελοι με έγγραφα για αφαίρεση ΔΤΕ, προμήθεια ΚΕΚ, παραλαβή μπλοκ καυσαερίων και σημάτων ΚΤΕΟ, αποστολή πιστοποιητικών ταχογράφου, αποστολή ξένων πινακίδων στα τελωνεία (Ν.Α. Μαγνησίας), αποστολή ΔΤΕ παλαιού τύπου, προμήθεια μπλοκ καυσαερίων (Ν.Α. Λάρισας), απώλεια ΚΕΚ λόγω διάρρηξης (Ν.Α. Λευκάδας)

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Διεύθυνση Κ.Τ.Ε.Ο.

Αρχείο Διεύθυνσης ΚΤΕΟ Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM6.5
 • Αρχείο
 • 1987-1990

Φάκελοι με αντίγραφα Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), ημερήσιες καταστάσεις ελεγχθέντων οχημάτων, πρόγραμμα εργασίας προσωπικού

Νομαρχία Μαγνησίας, Διεύθυνση Κ.Τ.Ε.Ο.

Αρχείο Διεύθυνσης ΚΤΕΟ Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM6.6
 • Αρχείο
 • 1986-1994

Φάκελοι με αντίγραφα Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), στατιστικά και οικονομικά στοιχεία, αφαιρεθείσες άδειες

Νομαρχία Μαγνησίας, Διεύθυνση Κ.Τ.Ε.Ο.

Αρχείο Διεύθυνσης ΚΤΕΟ Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM6.8
 • Αρχείο
 • 1991-1994

Φάκελοι με συγκεντρωτικές μηνιαίες καταστάσεις ημερήσιων εισπράξεων, καταστάσεις έκδοσης Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), ημερήσιες καταστάσεις ελέγχου οχημάτων, δελτία πεπραγμένων, πρόγραμμα εργασίας υπαλλήλων

Νομαρχία Μαγνησίας, Διεύθυνση Κ.Τ.Ε.Ο.

Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM087.01
 • Αρχείο
 • 1996 - 2001

Δελτία τεχνικού ελέγχου (πρωτότυπα), παράβολα ΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο, μπλοκ είσπραξης τέλους υπέρ καταπολέμησης κουνουπιών.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)

Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Νομού Χαλκιδικής

 • ADM082
 • Αρχείο
 • 1986 - 1994

Πληροφορίες σχετικά με λειτουργία ΚΤΕΟ, μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορά εισπράξεων ΚΤΕΟ, κτιριακά προβλήματα, υπαλληλικά θέματα. 2.500 Δελτία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων διαφόρων κατηγοριών.

ΚΤΕΟ Ν. Χαλκιδικής

Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας

 • GR GRGSA-ACH ADM013.01
 • Αρχείο
 • 1985-1986

Το αρχείο αποτελείται από ημερήσιες καταστάσεις οχημάτων και δελτία τεχνικού ελέγχου.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών

Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας

 • GR GRGSA-ACH ADM013.02
 • Αρχείο
 • 1994-1999

Το αρχείο αποτελείται από ημερήσιες καταστάσεις οχημάτων, ημερήσιες αναλυτικές καταστάσεις εισπράξεων-στατιστικών.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών

Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας

 • GR GRGSA-ACH ADM013.03
 • Αρχείο
 • 2000-2008

Το αρχείο αποτελείται από δελτία τεχνικού ελέγχου, μπλοκ ελέγχου καυσαερίων, ημερήσιες καταστάσεις Κ.Ε.Κ., πιστοποιητικά καρτέλες σημάτων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών

Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM006.02
 • Αρχείο
 • 1991

Το αρχείο περιλαμβάνει δελτία τεχνικού ελέγχου οχημάτων, καταστάσεις προγραμματισμού οχημάτων, μπλοκ μέτρησης καυσαερίων και αιτήσεις.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)

Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1988 - 1993

Το αρχείο περιλαμβάνει δελτία τεχνικού ελέγχου οχημάτων και αιτήσεις.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)

Αρχείο Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Ημαθίας

 • GR ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1986-1988

Προγράμματα πρόσκλησης οχημάτων ΚΤΕΟ (διαφόρων Νομαρχιών), Αποστολή προγραμμάτων, Παρατάσεις, τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις, διορθώσεις, ρυθμίσεις, διευκρινίσεις στα προγράμματα πρόσκλησης οχημάτων, Ενάρξεις λειτουργίας (διαφόρων) ΚΤΕΟ, Πρόσκληση αναπηρικών αυτοκινήτων (1986-1988)

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας

Αρχείο ΚΤΕΟ Αλεξανδρούπολης

 • ADM017
 • Αρχείο
 • 1992-1998

Δελτία τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Αλεξανδρούπολης (Έβρος)

Αρχείο Κ.Τ.Ε.Ο. Λασιθίου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 11
 • Αρχείο
 • 1987-1988

Φάκελοι: Κάρτες συντήρησης, Οχήματα διεθνών μεταφορών, Περί των Δ.Τ.Ε., Πρόγραμμα Φ.Δ.Χ., Πρόγραμμα ελέγχου οχημάτων, Πρόγραμμα πρόσκτησης οχημάτων, Γνωμοδοτήσεις, Επιθεωρήσεις εκπαιδευτικών, Καταλληλότητα Δ.Χ., Έλεγχος οχημάτων Δ.Ε.Η., Πρόγραμμα Βυτιοφόρων, Φύλλα και Καταστάσεις δειγμάτων ελέγχων, Τεχνικοί Έλεγχοι, Πρόληψη Ατυχημάτων, Διακήρυξη Δημοπρασίας, Απογραφικά Δελτία, Απεργειακές Κινητοποιήσεις, Υπομνήματα, Συγκρότηση Δ.Σ., Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, Καταγραφή Πάγιων Στοιχείων, μηχανήματα, Λειτουργία Τμήματος Συγκοινωνίας Μοιρών, Οικονομικά, Πρόγραμμα κοινωνικού και εσωτερικού τουρισμού, Αλληλογραφία, Συγκρότηση Επιτροπών, Σύσταση και Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων, θέματα προσωπικού, Πράξη Περικοπής Αποδοχών.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Λασιθίου

Αρχείο ΚΤΕΟ Ν. Ημαθίας

 • GR ADM005.05
 • Αρχείο
 • 1990-2000

Περιλαμβάνει : Ημερήσια προγράμματα πρόσκλησης οχημάτων (1998-2000) και 60 αντίγραφα δελτίων τεχνικού ελέγχου οχημάτων (1990-1995)

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας

Αρχείο Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Ημαθίας

 • GR ADM005.02
 • Αρχείο
 • 1988-1989

Περιλαμβάνει : προγράμματα πρόσκλησης οχημάτων (διαφόρων Νομαρχιών), Διορθώσεις, Τροποποιήσεις, Αναθεωρήσεις προγραμμάτων, Αποστολή προγράμματος, Τεχνικό έλεγχο ΦΔΧ και Ημερήσιες καταστάσεις προγράμματος πρόσκλησης οχημάτων

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας

Αρχείο ΚΤΕΟ Ν. Ημαθίας

 • GR ADM005.06
 • Αρχείο
 • 2003-2005

Αποτελείται από Δελτία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και τα αντίστοιχα παράβολα, ετών 2003 - 2005.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας

Αρχείο ΚΤΕΟ Ξάνθης

 • ADM004
 • Αρχείο
 • 1987

Δελτία τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ξάνθης