Οχήματα, Αναπηρικά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Οχήματα, Αναπηρικά

Αντίστοιχοι όροι

Οχήματα, Αναπηρικά

Σχετικοί όροι

Οχήματα, Αναπηρικά

1 Αρχειακή περιγραφή results for Οχήματα, Αναπηρικά

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Ημαθίας

  • GR ADM005.01
  • Αρχείο
  • 1986-1988

Προγράμματα πρόσκλησης οχημάτων ΚΤΕΟ (διαφόρων Νομαρχιών), Αποστολή προγραμμάτων, Παρατάσεις, τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις, διορθώσεις, ρυθμίσεις, διευκρινίσεις στα προγράμματα πρόσκλησης οχημάτων, Ενάρξεις λειτουργίας (διαφόρων) ΚΤΕΟ, Πρόσκληση αναπηρικών αυτοκινήτων (1986-1988)

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας