Αγρονομεία - Θεσσαλονίκη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγρονομεία - Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχοι όροι

Αγρονομεία - Θεσσαλονίκη

Σχετικοί όροι

Αγρονομεία - Θεσσαλονίκη

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγρονομεία - Θεσσαλονίκη

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αγρονομείου Σταυρούπολης

  • ADM023
  • Αρχείο
  • 1977 - 1981

Στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, ετήσιοι πίνακες δικαστικής κίνησης, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σταυρούπολης