Αρχείο EDU070.01 - Αρχείο Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-KAR EDU070.01

Τίτλος

Αρχείο Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

Ημερομηνία(ες)

  • 1910 - 1940 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

7 χειρόγραφα βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας
Ημερομηνία εισαγωγής: 2013-01-24
ΑΒΕ: 206

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Από το 1910 έως το1920 είναι μαθητολόγιο του Δ΄Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας και από το 1921 - 1922 είναι μαθητολόγιο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας. Το Μαθητολόγιο από το 1906 έως το 1910 βρίσκεται στο Μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Καμινάδων με ΑΕΕ ΕΚΠ. 69.1. Από το1937 έως το 1938 Γενικός Έλεγχος του Δ΄τετρατάξιου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας και από το 1938 έως το 1940 είναι Γενικός Έλεγχος του 3ου εξαταξίου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες