Αρχείο EDU. 42.1- EDU.42.12 - Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης N. Aιτωλ/νίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT EDU. 42.1- EDU.42.12

Τίτλος

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης N. Aιτωλ/νίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1895-2014 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Mητρώα Μισθολογικά, Μητρώα Προσωπικού, Bιβλία Πράξεων και Εκθέσεων Επιθεωρητών, Πιστώσεων, Υλικού, Βιβλιοθήκης, Πράξεων Διεύθυνσης, Πιστοποιητικών Επιθεωρητού, Πειθαρχικών Υποθέσεων, Πράξεων Προέδρου ΠΥΣΣΕ, Πειθαρχικών ΝΥΣΔΕ, Πρακτικών ΠΥΣΔΕ-ΝΥΣΔΕ-ΕΣΣΕ-ΠΥΣΣΕ, Πρωτοκόλλου Ορκωμοσίας, οικονομικών στοιχείων και φάκελλοι ατομικοί προσωπικού, διδακτηρίων, αλληλογραφίας περί θεμάτων προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας σχολείων, εγκυκλίων και διαταγμάτων, Bιβλία Γενικού Eλέγχου Mαθητών Δημοτικών και Nυκτερινών Σχολείων, φάκελλοι δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων, διδακτηρίων, καταργηθέντων δημοτικών σχολείων, οικονομικών θεμάτων, ατομικών βιβλιαρίων, μεταθέσεων-τοποθετήσεων-αποσπάσεων, Ατομικοί φάκελλοι συνταξιοδοτηθέντων EDUαιδευτικών (δασκάλων και νηπιαγωγών).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες