Αρχείο PCENGRAVI.F01.000374 - Η έξωσις των πρώτων βασιλέων της Ελλάδος Όθωνος και Αμαλίας [The expulsion of the first kings of Greece, Otto and Amalia]

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000374

Τίτλος

Η έξωσις των πρώτων βασιλέων της Ελλάδος Όθωνος και Αμαλίας [The expulsion of the first kings of Greece, Otto and Amalia]

Ημερομηνία(ες)

  • χ.χ. (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Λιθογραφία - Lithography

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

ΑΒΕ 1636

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ο Όθων με παραδοσιακή ελληνική ενδυμασία επιβιβάζεται σε βάρκα του πλοίου "Αμαλία", προκειμένου να κατευθυνθεί με τη σύζυγό του στο αγγλικό πολεμικό πλοίο "Σκύλλα" και να αναχωρήσει από την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή οι στασιαστές παρακολουθούν την απομάκρυνση του ζεύγους από την ξηρά, κρατώντας λάβαρα, σημαίες και όπλα.

Χαράκτης: Λιθ. Πόλλι & Λεβάντη
Εκδότης: Τσαγκάρης, Β.
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Αθήναι
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Athens]

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Στο έργο κάτω από τον τίτλο υπάρχει το εξής κείμενο: Οι βασιλείς υπό τα βλέμματα των επαναστατών εγκαταλείπουν την ελληνικήν θαλαμηγόν και οδηγούνται στο αγγλικόν πολεμικόν πλοίον "Σκύλλα".

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες