Αρχείο - Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Ανατολική Γερμανία

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Ανατολική Γερμανία

Ημερομηνία(ες)

  • 1947 - 1983 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

8 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Σχέσεις Ελλάδας με Αν. Γερμανία σε συνάρτηση με το θέμα των αποζημιώσεων ελληνικών περιουσιών.

Ελληνικές περιουσίες στην Ανατολική Γερμανία. Πληροφορίες περί αρχαιολογικών θησαυρών που εκλάπησαν από Γερμανούς. Ελληνικές απαιτήσεις για γερμανικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις Α' και Β' Παγκοσμίου πολέμου. Αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας - Αν. Γερμανίας. Διαπραγματεύσεις άλλων χωρών με Αν. Γερμανία, Υπογραφή βασικής συνθήκης μεταξύ δύο Γερμανιών 8/11/1972. Αιτήσεις Αν. Γερμανίας για εισδοχή σε διεθνείς οργανισμούς, καταστάσεις καταβληθεισών στην Ελλάδα επανορθώσεων του Ακαι ΒΠαγκοσμίου Πολέμου. Σύναψη διπλωματικών σχέσεων Μ. Βρετανίας - Αν. Γερμανίας το οποίο μονογράφηκε από τις δύο χώρες σχετικά με το θέμα των αποζημιώσεων.

Πρόταση Λ.Δ.Γ. στην Ελλάδα για σύναψη ναυτιλιακής συμφωνίας και συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας στον τομέα διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. Διαβουλεύσεις για σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αν. Γερμανίας (15/17 Δεκεμβρίου 1976). Οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, κ.ά.

Επίσκεψη ΥΠΕΞ Αν. Γερμανίας στην Ελλάδα. Πρόταση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας για σύναψη συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ Ελλάδας και της Λ.Δ.Γ.

Αλφαβητικός κατάλογος Ελλήνων υπηκόων που υπέστησαν ζημιές από τον πόλεμο στην Ανατολική Γερμανία, ευρετήριο δικαιούχων για ζημιές οι οποίες προξενήθηκαν από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της ουδετερότητας της Ελλάδας κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ευρετήριο απορριπτικών αποφάσεων του Μικτού Ελληνογερμανικού Δικαστηρίου Παρισίων, κ.ά.
Καταστάσεις με δικαιώματα, αγαθά και συμφέροντα Ελλήνων που εγκαταλείφθηκαν στην Ανατολική Γερμανία από το 1939. Συνθήκη αναφορικά με τις σχέσεις ανάμεσα στις τρεις δυνάμεις και την Ο.Δ. της Γερμανίας που υπεγράφη στη Βόννη της 26η Μαϊου 1952. Στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων του Εθνικοσοσιαλισμού. Ακίνητα στην Ελλάδα που αποδόθηκαν στο Γερμανικό Δημόσιο.

Φάκελοι σχετικοί με ακίνητα Ελλήνων υπηκόων και υποθέσεις αποζημίωσης. Επίσης, ατομικές δηλώσεις με καταλόγους πολεμικών ζημιών και λεπτομερείς περιγραφές ζημιών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από την ιστοσελίδα του Φορέα: http://arxeio.mfa.gr/portal/mfa_search.jsp?locale=el [τελευταία επίσκεψη: 30/09/2020]

Πεδίο Πρόσκτησης