Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 - Επανορθώσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 - Επανορθώσεις

Αντίστοιχοι όροι

Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 - Επανορθώσεις

Σχετικοί όροι

Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 - Επανορθώσεις

6 Αρχειακή περιγραφή results for Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 - Επανορθώσεις

6 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Εμμανουήλ Τσουδερού (Κ51α)

  • GRGSA-CA- PRI013.01
  • Αρχείο
  • 1874-1948

Αρχείο Εμμανουήλ Τσουδερού.
Περιέχει έγγραφα και έντυπα που αναφέρονται, κυρίως, στη χρονική περίοδο 1941-1944 κατά την οποία ο Τσουδερός ήταν πρωθυπουργός της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή, ενώ περιλαμβάνεται και υλικό που αφορά το Κρητικό Ζήτημα, τη δικτατορία του Μεταξά, κ.ά. Το αρχείο επικεντρώνεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να επιλύσει το επισιτιστικό πρόβλημα της κατεχόμενης Ελλάδας, στην εκδήλωση κινημάτων στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, στις διαφωνίες στους κόλπους της εξόριστης κυβέρνησης, στο συνέδριο του Λιβάνου, στην εσωτερική κατάσταση της κατεχόμενης χώρας και τις ωμότητες των κατακτητών, στο ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων, στη φορολογία των ελληνικών περιουσιών στην Τουρκία, κ.ά.
Αποστολή Α': φ. 1-17
Αποστολή Β': φ. 1-10,
Αποστολή Γ': φ. 1-15β,
Αποστολή Δ': φ. 1-9,
Αποστολή Ε': φ. 1-62,
Αποστολή ΣΤ': φ. 1-3.

Τσουδερός, Εμμανουήλ

Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Ανατολική Γερμανία

  • Αρχείο
  • 1947 - 1983

Σχέσεις Ελλάδας με Αν. Γερμανία σε συνάρτηση με το θέμα των αποζημιώσεων ελληνικών περιουσιών.

Ελληνικές περιουσίες στην Ανατολική Γερμανία. Πληροφορίες περί αρχαιολογικών θησαυρών που εκλάπησαν από Γερμανούς. Ελληνικές απαιτήσεις για γερμανικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις Α' και Β' Παγκοσμίου πολέμου. Αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας - Αν. Γερμανίας. Διαπραγματεύσεις άλλων χωρών με Αν. Γερμανία, Υπογραφή βασικής συνθήκης μεταξύ δύο Γερμανιών 8/11/1972. Αιτήσεις Αν. Γερμανίας για εισδοχή σε διεθνείς οργανισμούς, καταστάσεις καταβληθεισών στην Ελλάδα επανορθώσεων του Ακαι ΒΠαγκοσμίου Πολέμου. Σύναψη διπλωματικών σχέσεων Μ. Βρετανίας - Αν. Γερμανίας το οποίο μονογράφηκε από τις δύο χώρες σχετικά με το θέμα των αποζημιώσεων.

Πρόταση Λ.Δ.Γ. στην Ελλάδα για σύναψη ναυτιλιακής συμφωνίας και συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας στον τομέα διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. Διαβουλεύσεις για σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αν. Γερμανίας (15/17 Δεκεμβρίου 1976). Οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, κ.ά.

Επίσκεψη ΥΠΕΞ Αν. Γερμανίας στην Ελλάδα. Πρόταση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας για σύναψη συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ Ελλάδας και της Λ.Δ.Γ.

Αλφαβητικός κατάλογος Ελλήνων υπηκόων που υπέστησαν ζημιές από τον πόλεμο στην Ανατολική Γερμανία, ευρετήριο δικαιούχων για ζημιές οι οποίες προξενήθηκαν από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της ουδετερότητας της Ελλάδας κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ευρετήριο απορριπτικών αποφάσεων του Μικτού Ελληνογερμανικού Δικαστηρίου Παρισίων, κ.ά.
Καταστάσεις με δικαιώματα, αγαθά και συμφέροντα Ελλήνων που εγκαταλείφθηκαν στην Ανατολική Γερμανία από το 1939. Συνθήκη αναφορικά με τις σχέσεις ανάμεσα στις τρεις δυνάμεις και την Ο.Δ. της Γερμανίας που υπεγράφη στη Βόννη της 26η Μαϊου 1952. Στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων του Εθνικοσοσιαλισμού. Ακίνητα στην Ελλάδα που αποδόθηκαν στο Γερμανικό Δημόσιο.

Φάκελοι σχετικοί με ακίνητα Ελλήνων υπηκόων και υποθέσεις αποζημίωσης. Επίσης, ατομικές δηλώσεις με καταλόγους πολεμικών ζημιών και λεπτομερείς περιγραφές ζημιών.

Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Βουλγαρία

  • Αρχείο
  • 1935 - 1981

Βουλγαρικές επανορθώσεις (πρακτικά συμμαχικής επιτροπής ελέγχου, πίνακας εκτελεσθέντων ομήρων και καταστροφών, κατάσταση ζημιών κοινοτήτων Α. Μακεδονίας και Θράκης, κτηνοτροφία, γεωργία, απαχθέντες υπό των Βουλγάρων όμηροι, υπομνήματα, έκθεση Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, συνθήκη ειρήνης, επανορθώσεις εμπορίου και βιομηχανίας, κ.ά.)

Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Ιαπωνία

  • Αρχείο
  • 1945 - 1970

Το αρχειακό υλικό αφορά στις ιαπωνικές αποζημιώσεις, τη συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας, τις ελληνικές περιουσίες στην Κίνα και τις πολεμικές ζημιές Ελλήνων υπηκόων από τους Ιάπωνες. Περιέχει, επίσης, ατομικούς φακέλους Ελλήνων δικαιούχων ιαπωνικής αποζημιώσεως, καταλόγους ζημιωθέντων Ελλήνων υπηκόων στη Βιρμανία, το Χονγκ Κονγκ, την Ινδοκίνα και τις Φιλιππίνες από Ιάπωνες, αναφορά για τις ιαπωνικές επανορθώσεις στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.