Αρχείο - Συλλογή εφημερίδων Μάριου Τσαντίρη [φωτοτυπημένο αρχείο]

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Συλλογή εφημερίδων Μάριου Τσαντίρη [φωτοτυπημένο αρχείο]

Ημερομηνία(ες)

  • 1938 - 1952 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

175

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  1. ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ όργανο της Π. Ε. κομμουνιστικής οργάνωσης Σάμου - Ικαρίας.1938-1939
  2. Προκήρυξη Κ. Ο. Σάμου 1939
  3. Ανακοίνωση διοίκησης χωροφυλακής Σάμου 1952
  4. Εγκύκλιος Μητροπολίτη Ειρηναίου 1947
  5. ΝΕΑ ΙΚΑΡΙΑ όργανο του συνασπισμού των κομμάτων ΕΑΜ Ικαρίας και Φούρνων 1946-1947
  6. ΦΛΟΓΑ όργανο του συμβουλίου Νομού της ΕΠΟΝ Σάμου 1946-1947
  7. ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ 1945

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Οι εφημερίδες τοποθετήθηκαν στο ντοσιέ Σαμιακός Τύπος.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες