Αρχείο - Αρχείο Λιμεναρχείου Σάμου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Λιμεναρχείου Σάμου

Ημερομηνία(ες)

 • 1970-2006 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή, 03/06/2009
ΑΒΕ 459

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

 1. Γραφείο τροχαίας: φάκελος εκδηλώσεων
 2. Διαβιβαστικά κλήσεων προς Λιμενικό ταμείο Ν. Σάμου
 3. Ενστάσεις
 4. Αλληλογραφία για πλοία-σκάφη
 5. Δικαιολογητικά γραμματίων είσπραξης ΤΚΕΠ, τοπικό κλιμάκιο επιθεώρησης πλοίων
 6. Αρχείο πιστοποιητικών Γενικής Επιθεώρησης
 7. Αναγγελίες προς ναυτιλομένους
 8. Μισθοδοσία προσωπικού 2004
 9. Σήματα ανεργίας 2004
 10. Δικαιολογητικά υγειονομικών-προσωπικού
 11. Σήματα ανεργίας
 12. Κοινό αρχείο ναυτολογίας: συνταξιοδοτήσεις ναυτικών
 13. Κοινό αρχείο επιθεώρησης
 14. Κοινό αρχείο επιστασίας
 15. Κινήσεις τουρκικών σκαφών
 16. Κινήσεις Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας, Λιμενική Αστυνομία
 17. Κεφάλαιο Λιμενικής αστυνομίας.
 18. Τροχαία ατυχήματα.
 19. Ενστάσεις τροχαίας
 20. Πενθήμερα νυχτερινά προσωπικού
 21. Φάκελος Βουλευτικών Εκλογών
 22. Νυχτερινά προσωπικού
 23. Κοινό αρχείο Επιστασίας
 24. Δημοτικές εκλογές
 25. Βάρδιες-υπηρεσίες προσωπικού
 26. Τιμές εντύπων ΕΔΕΝ
 27. Φαρικά τέλη
 28. Πενθήμερα προσωπικού
 29. Κοινό αρχείο επιστασίας
 30. Κοινό αρχείο επιστασίας
 31. Βάρδιες, υπηρεσίες προσωπικού
 32. Πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής Λ/Σ Πυθαγορείου-Λ/Σ Καρλοβάσου
 33. Ναυλοσύμφωνα
 34. Αιτήσεις ατομικών ερασιτεχνικών αδειών έτος 1999-2000
 35. Κατάπλοι φορτηγών-δεξαμενόπλοιων
 36. Κοινό αρχείο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών
 37. Κοινό αρχείο ΔΛΛΕ.
 38. Βιβλίο παραλαβής-κατανάλωσης καυσίμων χερσαίων μέσων 40.
  Ευρετήριο τιμωρηθέντων Λ/Κ σκαφών
 39. Φάκελος ευρωεκλογών
 40. Δικαιολογητικά γραφείου πλωτών χερσαίων μέσων
 41. Φάκελος κοινοτικών-νομαρχιακών εκλογών
 42. Υποβολή πινάκων μεταθέσεων
 43. Υπηρεσίες-άδειες προσωπικού
 44. Φάκελος ναυτικής εβδομάδας

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Βλ. και ΑΒΕ 383, 345.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες