Αρχείο ADM007.03 - Αρχείο Δασαρχείου Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ADM007.03

Τίτλος

Αρχείο Δασαρχείου Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Ημερομηνία(ες)

  • 1937-1983 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4 κυτία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Βρέθηκε πεταμένο στο Εργοστάσιο Επεξεργασίας Ξύλου περιοχή Μόρνας (Σκοτεινά Πιερίας), το έσωσε και μας το παρέδωσε ο Νικόλαος Σαλπιστής.Έγιναν 2 παραλαβές, η 1η στις 27/05/2013 και η 2η στις 08/09/2020 που ενσωματώθηκε με την πρώτη.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Φορέας Παράδοσης: Σαλπιστής, Νικόλαος (1955-)
Ημερομηνία εισαγωγής: 2013-05-27
ΑΒΕ: 157

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο αποτελείται από: Φάκελοι Δασαρχείου Ε.Δ.Ο. με δίκες του δασαρχείου και καταπατητών, περιέχονται αναβλητικές, παραγεγραμμένες και τελεσίδικες αποφάσεις. Επίσης, πιστοποιήσεις, άδειες υλοτομίας από τοπικά δασαρχεία που υπάγονται στο Δασαρχείο Ε.Δ.Ο., δασική μελέτη, χάρτης, βιβλίο μαθημάτων δασοκομικής, εισερχόμενη αλληλογραφία.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης