Αρχείο EDU164.01 - Αρχείο Ημιγυμνασίου Κορώνης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-MES EDU164.01

Τίτλος

Αρχείο Ημιγυμνασίου Κορώνης

Ημερομηνία(ες)

  • 1929-1940 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

β.12 σε χαρτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Λύκειο Κορώνης
Ημερομηνία εισαγωγής: 1997-03-03
ΑΒΕ: 139

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, βιβλίο σχολικής εφορείας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Μέρος του αρχειακού υλικού του Ημιγυμνασίου Κορώνης βρίσκεται στα αρχεία του Αστικού σχολείου Κορώνης και του Γυμνασιακού Παραρτήματος Κορώνης.

Σημείωση

Έχει ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο το βιβλίο πράξεων των ετών 1932-1940.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες