Υποαρχείο 0005.09.033.273-287 - Δηµοκρατική Νεολαία Λαµπράκη (ΔΝΛ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0005.09.033.273-287

Τίτλος

Δηµοκρατική Νεολαία Λαµπράκη (ΔΝΛ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1964-1967 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Υποαρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

15 κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1964 - 1967)

Διοικητική ιστορία

Η Δηµοκρατική Νεολαία Λαµπράκη δηµιουργήθηκε τον Σεπτέµβριο του 1964 από την συγχώνευση της Νεολαίας ΕΔΑ και της Δηµοκρατικής Κίνησης Νέων Γρηγόρης Λαµπράκης. Το Μάρτιο του 1965 πραγµατοποιήθηκε το Α΄ Ιδρυτικό Συνέδριό της. Αποτελεί την µαζικότερη και δυναµικότερη κίνηση νεολαίας στην µετεµφυλιοπολεµική Ελλάδα, η οποία διαλύθηκε µε την επιβολή της δικτατορίας το 1967. Το αρχείο της, µεταφέρθηκε από τον γραµµατέα της στην ΕΔΑ το 1966 προ της απειλής διάλυσης της και διασώθηκε µαζί µε τα άλλα αρχειακά τεκµήρια που συγκροτούν το Αρχείο ΕΔΑ.

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  • Τεκµήρια για την συγχώνευση των «Δηµοκρατικής Κίνησης Νέων Γρηγόρης Λαµπράκης» και της Νεολαίας ΕΔΑ
  • Ιδρυτικό συνέδριο της ΔΝΛ (πρόγραµµα, εισηγήσεις, χαιρετισµοί, αναλύσεις των αποφάσεων)
  • Ανακοινώσεις, διακηρύξεις, εγκύκλιοι και ψηφίσµατα, του Κεντρικού Συµβουλίου
  • Σύνοδοι του Κεντρικού Συµβουλίου (πρακτικά, χφ. σηµειώσεις, αποφάσεις)
  • Συνεδριάσεις, εισηγήσεις, αποφάσεις του προεδρείου του Κεντρικού Συµβουλίου
  • Εθνικό Συµβούλιο της ΔΝΛ
  • Γραφεία, Επιτροπές και Τµήµατα της ΔΝΛ (Οργανωτικό Γραφείο, Οικονοµική Επιτροπή, Γραφείο Τύπου, Επιτροπή Διαφώτισης, Τµήµα Κοριτσιών, Αγροτικό Διαφωτιστικό Γραφείο, Γραφείο Σπουδάζουσας)
  • Διεθνείς Σχέσεις - Αλληλογραφία Τοπικές οργανώσεις της ΔΝΛ
  • Σειρά της εφηµερίδας Η Γενιά µας και τεκµήρια για την έκδοσή της

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βλ. αναλυτική καταγραφή των περιεχοµένων του Αρχείου στον τόµο που επιµελήθηκε η Ιωάννα Παπαθανασίου (µε τη συνεργασία των Πολίνας Ιορδανίδου, Άντας Κάπολα, Τάσου Σακελλαρόπουλου, Αγγελικής Χριστοδούλου), Η Νεολαία Λαµπράκη τη δεκαετία του 1960. Αρχειακές τεκµηριώσεις και αυτοβιογραφικές καταθέσεις , ΙΑΕΝ / ΚΝΕ Ε.Ι.Ε, Αθήνα 2008
Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: http://www.iaen.gr/i_neolaia_lampraki_ti_dekaetia_tou_1960-b-72.html

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

ΑΣΚΙ: Συλλογή Ντούνιας Κουσίδου - Σταύρου Σταυρόπουλου

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τµήµα του αρχείου ΕΔΑ.
Το αρχείο της ΔΝΛ έχει εξ’ ολοκλήρου ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των ΑΣΚΙ και βρίσκεται στις αρχειακές ψηφιακές συλλογές στο πρόγραµµα «Πολιτικές Νεολαίες» (Ε.Π. Κ.τ.Π.).

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης