Δημόσια διοίκηση - Πληροφοριακά συστήματα

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Δημόσια διοίκηση - Πληροφοριακά συστήματα

Equivalent terms

Δημόσια διοίκηση - Πληροφοριακά συστήματα

Associated terms

Δημόσια διοίκηση - Πληροφοριακά συστήματα

1 Archival description results for Δημόσια διοίκηση - Πληροφοριακά συστήματα

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

  • GRGSA-CA- ADM039.02
  • Fonds
  • 1993 - 2009

Φάκελοι περιγραφών πληροφοριακών συστημάτων που εισήχθησαν στη δημόσια διοίκηση: Αθηνά, Κλεισθένης, Θαλής, Σόλων. Επίσης πρακτικά Γνωδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου (1995-1997) και φάκελος συνεδριάσεων Συμβουλίου Πληροφορικής (1997-2002). Το αρχειακό υλικό έχει παραχθεί από την Διεύθυνση Λειτουργικής Υποδομής της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής

Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (1995-2007), Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (1985-2015)