Δημόσια διοίκηση - Πειθαρχικά Συμβούλια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δημόσια διοίκηση - Πειθαρχικά Συμβούλια

Αντίστοιχοι όροι

Δημόσια διοίκηση - Πειθαρχικά Συμβούλια

Σχετικοί όροι

Δημόσια διοίκηση - Πειθαρχικά Συμβούλια

1 Αρχειακή περιγραφή results for Δημόσια διοίκηση - Πειθαρχικά Συμβούλια

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχεία Υπηρεσιακών Συμβουλίων Υπουργείου Γεωργίας

  • GRGSA-CA- ADM446.01
  • Αρχείο
  • 1917 - 1979

Βιβλία (προσκλήσεων, παρουσίας, πρακτικών, πρωτοκόλλου) και φάκελοι Τριμελών και Πενταμελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, Τριμελών και Πενταμελών Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Υπουργείο Γεωργίας, Υπηρεσιακά Συμβούλια