Αρχείο - Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων

Ημερομηνία(ες)

  • 1845-1948 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Δήμου Πατρέων

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιέχει τα πρωτότυπα Πρακτικά του Δήμου Πατρέων, τα οποία έχουν βιβλιοδετηθεί σε τόμους από το 1845 μέχρι το 1948 εκτός μερικών ελλείψεων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Τα πρακτικά εκδόθηκαν από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών σε τρία βιβλία:
-«Η Πατραϊκή Δημαρχία στον δέκατο ένατο αιώνα», 2006

  • «Η Πατραϊκή Δημαρχία στο Α΄ τέταρτο του 20ου αιώνα. 1900-1925», 2007
  • «Η Πατραϊκή Δημαρχία στο Β΄ τέταρτο του 20ου αιώνα. 1926-1951», 2008

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες