Αρχείο - Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία

Ημερομηνία(ες)

  • 1961 - 1984 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

18 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχειακό υλικό αφορά κυρίως στις αιγυπτιακές αποζημιώσεις για τις ξένες εθνικοποιηθείσες περιουσίες. Επίσης, αποζημιώσεις Ελλήνων και Αιγυπτίων υπηκόων που υπέστησαν ζημιές από πολεμική αιτία στην Ελλάδα και Αίγυπτο, αλληλογραφία μεταξύ του ΥΠ.ΕΞ. της Ελλάδας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου σχετικά με τους ιερωμένους στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του όρους Σινά, οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Αιγύπτου, απαλλοτριώσεις γαιών ανηκουσών σε ξένους, αιτήσεις και δηλώσεις ζημιών Προξενείου Αλεξάνδρειας, κληροδοτήματα Αιγύπτου, χρονολογικός πίνακας απαλλοτριώσεων και εθνικοποιήσεων στην Αίγυπτο, περιπτώσεις εθνικοποιήσεων/μεσεγγυήσεων/απαλλοτριώσεων περιουσιακών στοιχείων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από την ιστοσελίδα του Φορέα: http://arxeio.mfa.gr/portal/mfa_search.jsp?locale=el [τελευταία επίσκεψη: 02/10/2020]

Πεδίο Πρόσκτησης