Απαλλοτριώσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Απαλλοτριώσεις

Αντίστοιχοι όροι

Απαλλοτριώσεις

Σχετικοί όροι

Απαλλοτριώσεις

2 Αρχειακή περιγραφή results for Απαλλοτριώσεις

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Γενικού Προξενείου Κωνσταντινουπόλεως - Βακουφικά

  • Αρχείο
  • 1850 - 1970

Ακίνητη περιουσία ομογενειακών και κοινοτικών ιδρυμάτων Κωνσταντινουπόλεως, Ίμβρου και Τενέδου, κτήματα των μοναστηριών Ίμβρου και Τενέδου, υποθέσεις σχετικά με τα διοικητικά του βακουφίου, κατάλογοι κινητών αντικειμένων εκκλησιών Κωνσταντινούπολης, τίτλοι ιδιοκτησίας κοινοτικών ιδρυμάτων, φιρμάνια, σχεδιαγράμματα, απαλλοτριώσεις, κατεδαφίσεις, Σισμανόγλειο Μέγαρο, κληροδότημα Σισμανόγλου.

Γενικό Προξενείο Κωνσταντινουπόλεως

Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία

  • Αρχείο
  • 1961 - 1984

Το αρχειακό υλικό αφορά κυρίως στις αιγυπτιακές αποζημιώσεις για τις ξένες εθνικοποιηθείσες περιουσίες. Επίσης, αποζημιώσεις Ελλήνων και Αιγυπτίων υπηκόων που υπέστησαν ζημιές από πολεμική αιτία στην Ελλάδα και Αίγυπτο, αλληλογραφία μεταξύ του ΥΠ.ΕΞ. της Ελλάδας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου σχετικά με τους ιερωμένους στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του όρους Σινά, οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Αιγύπτου, απαλλοτριώσεις γαιών ανηκουσών σε ξένους, αιτήσεις και δηλώσεις ζημιών Προξενείου Αλεξάνδρειας, κληροδοτήματα Αιγύπτου, χρονολογικός πίνακας απαλλοτριώσεων και εθνικοποιήσεων στην Αίγυπτο, περιπτώσεις εθνικοποιήσεων/μεσεγγυήσεων/απαλλοτριώσεων περιουσιακών στοιχείων.