Αρχείο ADM003.08 - Αρχείο Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ADM003.08

Τίτλος

Αρχείο Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

Ημερομηνία(ες)

  • 2001 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 κιβώτιο

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Ημερομηνία εισαγωγής: 2007-02-27
ΑΒΕ: 152

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιέχει : έξι (6) ατομικούς φακέλους διαβατηρίων του Ιανουαρίου 2001, έξι (6) ατομικούς φακέλους διαβατηρίων του Απριλίου 2001 και πέντε (5) ατομικούς φακέλους διαβατηρίων Δεκεμβρίου 2001

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Αρ. Δελτίων: 4, Αρ. Κουτιών: 1, Αρ. Φακέλων: 3

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες