Διαβατήρια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Διαβατήρια

Αντίστοιχοι όροι

Διαβατήρια

Σχετικοί όροι

Διαβατήρια

32 Αρχειακή περιγραφή results for Διαβατήρια

32 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Έγγραφα οικογενειών Νικολάου Σπαθή και Κωνσταντίνου Πλατή (Κ107α)

 • GRGSA-CA- PRI114.01
 • Αρχείο
 • 1786-1922

Συλλογή εγγράφων των οικογενειών Νικ. Σπαθή, καθηγητή Γυμνασίου, και Κωνσταντίνου Πλατή, δικηγόρου, από τη Ζάκυνθο:

 1. Εικόνες από έντυπα και χάρτης της Κωνσταντινούπολης.
 2. Διπλώματα, διαβατήρια, μετοχές.
 3. Νομικά και ληξιαρχικά.
 4. Έγγραφα αρχών, τραπεζών, συλλόγων και ιδρυμάτων.
 5. Δημόσια και ιστορικά έγγραφα.
 6. Ιδιωτικές επιστολές.

Σπαθή, οικογένεια

Αρχείο Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 25, 25.1, 25.2, 25.3
 • Αρχείο
 • 1970-2014

Φάκελοι: Έκδοση Διαβατηρίων, Περιβαλλοντικά θέματα, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Εγκατάσταση RADAR, Οδικό δίκτυο Ηράκλειου (εθνικό -επαρχιακό), Εντάξεις έργων στο ΠΕΠ, Μελέτες-προγράμματα-έργα, αποφάσεις επιτροπής Τεχνικών Υποδομών και Περιβάλλοντος, θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού Ν. Ηρακλείου, Σχέδιο Νόμου για την Περιφερειακή Διοίκηση και ΧΣΠ (Χωροταξικά σχέδια περιφερειών), Προγραμματική Σύμβαση μέσω ΠΕΠ Κρήτης, Επέκταση ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου, Αιτήματα Δήμων και Κοινοτήτων, Αλιευτικά Καταφύγια Ν. Ηρακλείου, θέματα σχετικά με τη ΝΕΛΕ, κώδικες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μισθώσεις, αποφάσεις αδειών σύστασης δικαιοπραξίας, Αλληλογραφία. Άτλαντες: ΑΤΛΑΣ Δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος, ΑΤΛΑΣ Βουλευτικών εκλογών 1981, Βιβλία: Αποφάσεων Διοικητικού Δικαστηρίου Καθορισμού Ορίων Δήμων και κοινοτήτων, Βιβλία Πρωτοκόλλου έκδοσης διαβατηρίων, βιβλίο απαγορεύσεων εξόδου από τη χώρα, Φωτογραφικό άλμπουμ

Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Διεύθυνση Διοίκησης

Αρχείο Δημοσίου Ταμείου Ναυπλίας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.002.003
 • Αρχείο
 • 1960 - 1989

Δελτία χρεών, βιβλία εσόδων - εξόδων, οφειλετών, μισθωμάτων, διαβατηρίων, χρηματιστικών λογαριασμών και χρηματικοί κατάλογοι.

Δημόσιο Ταμείο Ναυπλίας

Αρχείο Διεύθυνσης Διοίκησης Οργάνωσης/Τμήματος Γραμματείας και Διοίκησης

 • GR GRGSA-MES ADM032.01
 • Αρχείο
 • 1955-1969, 1978-1991

Δημοτολόγια Δήμων και Κοινοτήτων του νομού Μεσσηνίας, ετών 1955-1969, (π.χ. Αβίας, Αβραμιού, Βαλύρας, Διαβολιτσίου, Καλαμάτας, Νέας Κορώνης κ.ά.). Αιτήσεις έκδοσης διαβατηρίων, ετών 1978-1991.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, Διεύθυνση Διοίκησης Οργάνωσης, Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης

Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Προσωπικού (Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων και Εκλογών) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.041.003
 • Αρχείο
 • 2003

Ατομικοί φάκελοι εκδοθέντων διαβατηρίων

Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων και Εκλογών Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Προσωπικού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας

Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Προσωπικού (Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων και Εκλογών) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.041.004
 • Αρχείο
 • 2004

Ατομικοί φάκελοι εκδοθέντων διαβατηρίων

Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων και Εκλογών Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Προσωπικού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας

Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχίας Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.011.001
 • Αρχείο
 • 1959 - 1980

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήρια, πρωτόκολλα διαβατηρίων, φάκελοι διαβατηρίων, φάκελοι με διάφορα έγγραφα.

Διεύθυνση Εσωτερικών Νομαρχίας Αργολίδας

Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων (Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.041.001
 • Αρχείο
 • 1995 - 2000

Ατομικοί φάκελοι εκδοθέντων διαβατηρίων

Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων Νομού Αργολίδας

Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων και Προστασίας Πολιτών (Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.041.002
 • Αρχείο
 • 2001 - 2002

Ατομικοί φάκελοι εκδοθέντων διαβατηρίων

Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων Νομού Αργολίδας

Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικών Κοινωνικών Δικαιωμάτων και εκλογών (Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων και Εκλογών) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.041.005
 • Αρχείο
 • 2005 - 2006

Ατομικοί φάκελοι εκδοθέντων διαβατηρίων

Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων και Εκλογών Διεύθυνσης Πολιτικών Κοινωνικών Δικαιωμάτων και εκλογών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας

Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Αστυνομίας (περιόδου Αγώνα)

 • GRGSA-CA- PAA010.00
 • Αρχείο
 • 1822-1826

Περιέχει έγγραφα του Υπουργείου Αστυνομίας και του Προσωρινού Εγκληματικού Δικαστηρίου με την Προσωρινή Διοίκηση, τη Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος, το Συμβούλιο των Υπουργών, το Εκτελεστικό Σώμα, το Βουλευτικό Σώμα, άλλα υπουργεία (Εσωτερικών, Δικαίου, Θρησκείας, Πολέμου, Ναυτικών, Οικονομίας), αρχές (Γενικοί Αστυνόμοι/Γενικοί Αρμοστές Αστυνομίας, Υπαστυνόμοι, Έπαρχοι, Πολιτάρχες, Δημογέροντες, Πρόκριτοι κ.λπ.) και φυσικά πρόσωπα: αλληλογραφία, αναφορές, διαταγές κ.λπ. σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αστυνομίας: ποινικές υποθέσεις, αστικές υποθέσεις, αναζήτηση-σύλληψη-προφυλάκιση-φυλάκιση-αποφυλάκιση κατηγορουμένων/υπόπτων, κλήσεις σε εναγόμενους να παρουσιαστούν στη διοίκηση, αναφορές-καταγγελίες-αγωγές φυσικών προσώπων κατά τρίτων, καταθέσεις-απολογίες, ανακρίσεις, σύσταση ερευνητικών επιτροπών και πορίσματα ερευνών, μισθοδοσία-τροφοδοσία αξιωματούχων/υπαλλήλων, διαχείριση πληθυσμού, δημόσια τάξη, δημόσια ασφάλεια, δημόσια υγεία, πειρατεία, ληστεία, κατασκοπία, καταχρήσεις στρατιωτικών/αξιωματούχων, οικονομικές διαφορές, κλοπές, ζωοκλοπές, βιαιοπραγίες, αιχμάλωτοι, περίθαλψη αιχμαλώτων/φυλακισμένων, εθνικά οικήματα/μαγαζιά, αιτήσεις διορισμών/διορισμοί, οικογενειακές διαφορές, κτηματικές διαφορές, μοναστήρια, αναζήτηση θησαυρών, χορήγηση πολεμοφοδίων-σιτηρεσίων, εθνικές πρόσοδοι, δραπέτες-φυγάδες, βιασμοί, στρατιωτικές επιχειρήσεις/ναυμαχίες, πολιορκία Μεσολογγίου, εμφύλιες διαμάχες, πολιτικές διαμάχες, αγορανομία, λοιμοκαθαρτήρια, επιδημίες, φυλακές, απογραφές πληθυσμού, λιποταξίες, κληρονομικά/διαθήκες, φόνοι, στέγαση πληθυσμού και αξιωματούχων/στρατιωτικών, χορήγηση διαβατηρίων/εφοδιαστικών εγγράφων, πειθαρχικά παραπτώματα, κίνηση λιμένων, Λιμεναρχεία, κιβδηλοποιία, έρανοι, μισθολογικές διαφορές κ.ά.

Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας (περίοδου Αγώνα)

Αρχείο Νομαρχίας Κοζάνης

 • ADM137
 • Αρχείο
 • 1916 - 1948

Δηλώσεις ζημιών από τα γερμανικά στρατεύματα σε χωριά των επαρχιών του νομού Κοζάνης. Καταστάσεις γεννηθέντων και αποβιωσάντων σε χωριά. Καταστάσεις ανταρτοπλήκτων. Κατάλογοι εγγραφής προσφύγων. Διαβιβαστικά στρατιωτικής μονάδος 730. Πρόσφυγες από βουλγαροκατούμενες περιοχές. Ανταλλάξιμα. ΕΟΝ. Όμιλος διοικητικών υπαλλήλων. Εκλογικοί κατάλογοι 1945. Αλώνια, δάση, καυσόξυλα. Περίθαλψη απόρων οικογενειών. Διοικητική εξέταση κατά προέδρου κοινότητος Πτολεμαΐδας. Πρακτικό συνελεύσεως νεολαίας Κοινότητας Ακρινής Κοζάνης προς ίδρυση εθνικιστικού συλλόγου, 1937. 12 έγγραφα σχετικά με υποθέσεις καπνεργατών νομού Κοζάνης, 1938. 31 αιτήσεις και έγγραφα (πιστοποιητικά με φωτογραφία, στρατολογικά, έγγραφα του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών κ.λπ.) "περί χορηγήσεως διαβατηρίου".

Νομαρχία Κοζάνης

Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

 • GR ADM003.03
 • Αρχείο
 • 1991

Περιλαμβάνει : Αιτήσεις και δικαιολογητικά για την έκδοση δεκαπέντε (15) ατομικών και επτά (7) ομαδικών διαβατηρίων του 1991.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας

Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

 • GR ADM003.05
 • Αρχείο
 • 1993-1994

Περιέχει : Δεκαπέντε (15) φακέλους ατομικών διαβατηρίων, οκτώ (8) φακέλους οικογενειακών διαβατηρίων και έξι (6) φακέλους ομαδικών διαβατηρίων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας

Αρχείο Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

 • GR ADM003.08
 • Αρχείο
 • 2001

Περιέχει : έξι (6) ατομικούς φακέλους διαβατηρίων του Ιανουαρίου 2001, έξι (6) ατομικούς φακέλους διαβατηρίων του Απριλίου 2001 και πέντε (5) ατομικούς φακέλους διαβατηρίων Δεκεμβρίου 2001

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας

Αρχείο Τμήματος Διαβατηρίων Ν. Α. Θεσσαλονίκης

 • ADM145
 • Αρχείο
 • 1970 - 2004

Διοικητικά έγγραφα και αιτήσεις για έκδοση/αντικατάσταση/ανανέωση ατομικών και ομαδικών διαβατηρίων, από 2.1.1990 έως 31.12.1993 και: 1994 με α/α από 50 έως 150 και 36.985 έως 37.085, 1995 με α/α 150-250 και 29.901 έως 30.000, 1996 με α/α 250-350 και 47.304-47.404, 1997 με α/α 1-150, 1998 με α/α 151-301, 1999 με α/α 302 έως 452, 2000 με α/α 65.000 έως 65.517, 2001 με α/α 25.201 έως 25.306 και 2004 με α/α 94.301 έως 94.457.

Ν.Α. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Διαβατηρίων

Αρχείο Χριστοδούλου Ματθαίου

 • Αρχείο
 • 1840 - 1937

Πέντε προσκλητήρια γάμου μελών της οικογένειας Χατζηνικολάκη της Βέροιας προς την οικογένεια Χατζηπαράσχη της Νάουσας, ένας επιστολικός φάκελος του 1915, μια καρτποστάλ του 1918 και ένα διαβατήριο που έχει εκδοθεί από το ελληνικό προξενείο της Μολδαβίας για τον Ματθαίου Ιωάννη το 1840

Ματθαίου, Χριστόδουλος

Αρχείο οικογένειας Πουλίδη (Κ146β)

 • GRGSA-CA- COL033.02
 • Συλλογή
 • 1837-1915

Έγγραφα της οικογένειας Πουλίδη ή Πολίδη (Μαρία Κ. Πουλίδου, Κων/νος Πουλίδης, Νικόλαος Κ. Πουλίδης), αναφερόμενα στην εμπορική της δραστηριότητα της οικογένειας στην Καβάλα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα: οθωμανικά έγγραφα, όπως ταυτότητες Νικολάου και Σοφίας Κων/νου Πολίδη ή Πουλίδη, διαβατήριο Κων/νου Νικολάου Πουλίδη, απόκομμα εγγράφου, αποδείξεις καταβολής χρημάτων και ασφάλιστρων, πωλητήρια, άδειες παραμονής κ.ά.

Πουλίδη, οικογένεια

Συλλογή Γεώργιου Φιλιππίδη (Κ266)

 • GRGSA-CA- COL094.01
 • Συλλογή
 • 1930-1990

Συλλογή Γεώργιου Φιλιππίδη: προσωπική και επαγγελματική αλληλογραφία, κυρίως με αποστολείς και παραλήπτες σε Γερμανία, Αγγλία και Βόλο, για θέματα σιδηροδρομικών συγκοινωνιών την περίοδο που ο Φιλιππίδης ήταν αρχιμηχανικός των Σιδηροδρόμων Αθηνών Πειραιώς Πελοποννήσου (ΣΠΑΠ) και αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους, αποκόμματα εφημερίδων, διαφημιστικά φυλλάδια, έντυπα και καταστατικά για τον σιδηρόδρομο, βιβλιάρια διανομής τροφίμων Καταναλωτικού Συνεταιρισμού ΣΠΑΠ, άδειες ελευθέρας κυκλοφορίας της περιόδου της δκαετίας του 1940, δελτία ταυτότητας, διαβατήρια κ.λπ.

Φιλιππίδης, Γεώργιος

Συλλογή Ιωάννη Ζερβού (Κ45)

 • GRGSA-CA- COL147.01
 • Συλλογή
 • 1844-1928

Συλλογή του Ιωάννη Ζερβού που αποτελείται από:

 1. Διαβατήριο στο όνομα του Δημητρίου Ν. Ζερβού που εκδόθηκε από τον υποπρόξενο της Ελλάδας στις Κυδωνιές της Μικράς Ασίας (1844).
 2. Διαβατήριο στο όνομα του Δημήτριου Ν. Ζερβού που εκδόθηκε από τον υποπρόξενο της Ελλάδας στις Κυδωνιές της Μικράς Ασίας (1845)
 3. Έγγραφα σχετικά με τη δράση του Ιωάννη Δ. Ζερβού, πολιτικού διοικητή Κυδωνιών, Μοσχονησίων και των πέριξ κατά την Ελληνική Διοίκηση και έντυπο Σ. Κουκουτσάκη, Πανελλήνιο Ημερολόγιο 1928
 4. Δώδεκα (12) γραμματόσημα της Ελληνικής Κατοχής Κυδωνιών.

Ζερβός, Ιωάννης

Συλλογή Νεόφυτου Πιζάνη (Κ303)

 • GRGSA-CA- COL105.01
 • Συλλογή
 • 1916-1947

Συλλογή Νεόφυτου Πιζάνη: φωτογραφίες οικογενειακές και αναμνηστικές και από την εργασία του στον Οργανισμό Βάμβακος, καρτ-ποστάλ σατιρικού περιεχομένου από την Αίγυπτο, εμπορική και προσωπική αλληλογραφία, φορτωτικές και ασφάλιστρα φορτίων βάμβακος, διαβατήρια και ταυτότητες, φοιτητική ταυτότητα από Πανεπιστήμιο της Τουλούζης, άδειες αναχώρησης ιταλικών κατοχικών αρχών, προκήρυξη του 1941 προς τον ελληνικό λαό του δημάρχου Αθηναίων, του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ..ά. σχετικά με τη συμπεριφορά προς τις κατοχικές δυνάμεις και φύλλα των εφημερίδων "Εστία" (29/7/1937 και 10/3/1941), "Απογευματινή Θεσσαλονίκης" (18/6/1942), "Αθηναϊκά Νέα" (11/7/1940 και 29/4/1941), "Καθημερινή" (23/5/1938 και 8/3/1941), "Ελεύθερο Βήμα" (3/3/1940 και 28/1/1940)," Έθνος" (20/2/1947 και 30/11/1939), "Βραδυνή" (22/5/1941), "The National Herald - Εθνικός Κήρυξ Νέας Υόρκης" (Ιούνιος 1932), "Η Φωνή της Δωδεκανήσου" (1/1/1924), "Images", Numero Special La Grece Heroique (Κάιρο, 2/12/1940), "Ο Ρωμηός" (22/11/1914).

Πιζάνης, Νεόφυτος