Αρχείο ADM003.01 - Αρχείο Τμήματος Συγκοινωνιών Νομαρχίας Λακωνίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ADM003.01

Τίτλος

Αρχείο Τμήματος Συγκοινωνιών Νομαρχίας Λακωνίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1949 - 1989 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

12 φάκελοι εγγράφων

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή από Νομαρχία Λακωνίας, Τμήμα Συγκοινωνιών, 10-1-1990
ΑΒΕ 150

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

To αρχείο απαρτίζεται από δώδεκα (12) φακέλους με άδειες πρατηρίων βενζίνης και άδειες οδηγήσεως.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες