Οδήγηση - Άδειες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Οδήγηση - Άδειες

Αντίστοιχοι όροι

Οδήγηση - Άδειες

Σχετικοί όροι

Οδήγηση - Άδειες

5 Αρχειακή περιγραφή results for Οδήγηση - Άδειες

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Αρχείου

  • GR ADM048.01
  • Αρχείο
  • 1996-2015

Αιτήσεις αντικατάστασης, ανανέωσης και αντιγράφων αδειών οδήγησης, φάκελοι υποψηφίων οδηγών που απέτυχαν στις εξετάσεις, φάκελοι αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που έχουν διαγραφεί.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Αρχείου

Αρχείο Τμήματος Χορήγησης Αδειών της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης

  • ADM134
  • Αρχείο
  • 1977 - 1993

290 φάκελοι υποψηφίων οδηγών 1977. 540 φάκελοι υποψηφίων οδηγών 1984. 81 φάκελοι υποψηφίων οδηγών 1991. 46 φάκελοι υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ετών 1993-1997.

Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χορήγησης Αδειών