Αρχείο MUN007.01 - Αρχείο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA_LAR MUN007.01

Τίτλος

Αρχείο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων

Ημερομηνία(ες)

  • 1882 - 1975 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

49 βιβλία (2,40 γραμμικά μέτρα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή
Φορέας παράδοσης: Δήμος Λαρισαίων, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Ημερομηνία εισαγωγής: 10/1/2008
ΑΒΕ 447

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχειακό υλικό αποτελείται από 49 βιβλία πρακτικών των Δημοτικών Συνεδριάσεων του Δήμου Λαρισαίων από τις 13 Ιουνίου 1882 έως τις 23 Μαΐου 1975. Τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου αποτυπώνουν τη λειτουργία των συνεδριάσεων όπως και τα θέματα που απασχολούσαν την πόλη και τις τοπικές αρχές από την απελευθέρωσή της και για διάστημα 90 περίπου ετών.
Υπάρχει κενό στα πρακτικά από το μήνα Ιούλιο του έτους 1938 έως τον Οκτώβριο του έτους 1945.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες