Λάρισα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Λάρισα

Equivalent terms

Λάρισα

Σχετικοί όροι

Λάρισα

227 Αρχειακή περιγραφή results for Λάρισα

227 results directly related Exclude narrower terms

Larissa [Λάρισα]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000173
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Απεικόνιση της Λάρισας.
Σχεδιαστής: Bosa, F.

Αρχείο Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Λάρισας και Κέντρου Λαϊκής Επιμόρφωσης (Κ.Λ.Ε.) Αγιάς

 • GR GRGSA-AGI ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1983-1991

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία, εισερχόμενα έγγραφα, έντυπα, εγκυκλίους κ.ά.

Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Λάρισας

Αρχείο Πολιτικού Τμήματος, Ποινικού Τμήματος, Τμήματος Βουλευμάτων και περιφερειακών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR JUS004.10
 • Αρχείο
 • 1895 - 1981

Αρχειακό υλικό του Πολιτικού Τμήματος, του Ποινικού Τμήματος, του Τμήματος Βουλευμάτων και περιφερειακών δικαστηρίων.

Πρωτοδικείο Λάρισας

Αρχείο 10ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU164.01
 • Αρχείο
 • 1937 - 1989

Το αρχείο του 10ου Δημοτικού Σχολείου καλύπτει τα έτη 1937 - 1989 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 38 βιβλία, γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων διδακτικού προσωπικού, πρωτόκολλα κ.ά., καθώς και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

10ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 10ου Ενιαίου Λυκείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU010.01
 • Αρχείο
 • 1992

Το αρχείο του 10ου Ενιαίου Λυκείου Λάρισας περιλαμβάνει 1 φάκελο με γραπτά προαγωγικών - απολυτηρίων εξετάσεων των Β' και Γ' τάξεων.

10ο Ενιαίο Λύκειο Λάρισας

Αρχείο 11ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU165.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1997

Το αρχείο του 11ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1944 - 1997 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 26 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής κ.ά., καθώς και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από δύο σειρές: Σειρά Ι.11ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (1944 - 1997), Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Σχολείον Λάρισας (1960 - 1961). Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

11ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 12ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU268.01
 • Αρχείο
 • 1986 - 2004

Το αρχείο του 12ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1987 - 2004 και αποτελείται από 2 βιβλία και 1 φάκελο με οικονομικά στοιχεία του έτους 1990.

12ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 13ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU269.01
 • Αρχείο
 • 1952 - 2000

Το αρχείο του 13ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1952 - 2000 και αποτελείται από 28 βιβλία, πράξεων, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, βιβλία μητρώου κ.ά., καθώς και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

13ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 14ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU019.01
 • Αρχείο
 • 1959 - 1981

Το αρχείο του 14ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1959 - 1981 και αποτελείται από 6 βιβλία και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

14ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 15ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU245.01
 • Αρχείο
 • 1959 - 2002

Το αρχείο του 15ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1959 - 2002 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 20 βιβλία και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

15ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 15ου Νηπιαγωγείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU277.01
 • Αρχείο
 • 1972 - 2007

Το αρχείο του 15ου Νηπιαγωγείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1972 - 2007 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 16 βιβλία και 15 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

15ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU263.01
 • Αρχείο
 • 1959 - 2002

Το αρχείο του 16ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1959 - 2005 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 19 βιβλία, πράξεων του συλλόγου διδασκόντων, πρωτόκολλα και βιβλία που τηρούσε η σχολική εφορεία κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά

16ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 17ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU242.01
 • Αρχείο
 • 1963 - 2004

Το αρχείο του 17ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1963 - 2001 και αποτελείται από 6 βιβλία και φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

17ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 19ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU266.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 2004

Το αρχείο του 19ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1971 - 2004 και αποτελείται από 12 βιβλία και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

19ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Θηλέων Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU011.01
 • Αρχείο
 • 1934 - 1992

Το αρχείο του 1ου Εξατάξιου Γυμνάσιου Θηλέων Λάρισας καλύπτει τα έτη 1934 - 1992 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το διάστημα αυτό. Αποτελείται από 110 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 22 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: σειρά Ι. 1ο Εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων Λάρισας, (1934 - 1992), σειρά ΙΙ. Αστικό Σχολείο Θηλέων Λάρισας (1937 - 1939).

1ο Γυμνάσιο Θηλέων Λάρισας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU015.01
 • Αρχείο
 • 1913 - 1949, 1980

Το αρχείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1913 - 1980 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το διάστημα αυτό. Αποτελείται από 20 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

1ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Λάρισας - Α΄ και Β΄ Κατωτέρων και Μέσων Σχολών

 • GR GRGSA_LAR EDU254.01
 • Αρχείο
 • 1970 - 1986

Το αρχείο του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Λάρισας αποτελείται από τα αρχεία των σχολών: Α' Μέση Δημόσια Τεχνική Σχολή Λάρισας, Β' Μέση Δημόσια Τεχνική Σχολή Λάρισας, Α' Δημόσια Κατωτέρα Τεχνική Σχολή Λάρισας, Β' Δημόσια Κατωτέρα Τεχνική Σχολή Λάρισας, 1ο ΤΕΛ Λάρισας και Ιδιωτικές Επαγγελματικές και Τεχνικές Σχολές Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Βόλου. Καλύπτει τα έτη 1974 - 2001 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία υλικών και βιβλία της Σχολικής Εφορείας κ.ά., καθώς και 74 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο σε 6 σειρές ανά σχολή και σε κάθε σειρά θεματικά και χρονολογικά.

1ο ΤΕΛ Λάρισας

Αρχείο 21ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU240.01
 • Αρχείο
 • 1965 - 1995

Το αρχείο του 21ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1965 - 2001 και αποτελείται από βιβλία και φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Στο αρχείο περιέχεται και υλικό των 39ου και 59ου Νηπιαγωγείων Λάρισας και γι' αυτό το αρχείο χωρίζεται σε 3 σειρές. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

21ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 23ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU285.01
 • Αρχείο
 • 1990 - 2010

Το αρχείο του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας αποτελείται από 26 φακέλους, το περιεχόμενο των οποίων αφορά σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου.

23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 23ου Νηπιαγωγείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU022.01
 • Αρχείο
 • 1977 - 2001

Το αρχείο του 23ου Νηπιαγωγείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1977 - 2001 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 5 βιβλία, και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

23ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Αρχείο 24ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU271.01
 • Αρχείο
 • 1975 - 1999

Το αρχείο του 24ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1977 - 1994. Αποτελείται από 12 βιβλία και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

24ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 25ου Νηπιαγωγείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU275.01
 • Αρχείο
 • 1977 - 2003

Το αρχείο του 25ου Νηπιαγωγείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1977-2003 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 11 βιβλία και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

25ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU018.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1998

Το αρχείο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1929 - 1998 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω διάστημα. Αποτελείται από 9 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, καθώς και 1 φάκελο με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

2ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (10/θέσιο)

Αρχείο 2ου Εξαταξίου Γυμνασίου-Λυκείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU283.01
 • Αρχείο
 • 1939 - 2008

Τη σχολική χρονιά 1939-40 λειτουργεί για πρώτη φορά το Β' γυμνάσιο Αρρένων Λαρίσης ως σχολείο νέου τύπου με 3 τάξεις. Το σχολείο στεγάστηκε προσωρινά στο κτίριο του Α' Γυμνασίου Αρρένων στη γωνία Ηπείρου και Ανθίμου Γαζή. To 1957, προς υποστήριξη του σχολείου, λειτούργησε το Γυμνασιακό Παράρτημα του Β' Γυμνασίου Λαρίσης στους Γόννους. Το 1960 το εκπαιδευτικό σύστημα μεταβάλλεται και καταργείται το 8τάξιο Γυμνάσιο ενώ ιδρύεται το 6τάξιο. Το 1964-65 ψηφίζεται ο Νόμος για την ίδρυση 3ετών Γυμνασίων και Λυκείων. Επίσης, αυτή τη χρονιά το Παράρτημα στους Γόννους μετατρέπεται σε ανεξάρτητο σχολείο. (Το σχολικό έτος 1976-77 το εκπαιδευτικό σύστημα αλλάζει εκ νέου και, σύμφωνα με το Σύνταγμα, η υποχρεωτική εκπαίδευση γίνεται 9ετής σε 6τάξιο Δημοτικό, 3ετές Γυμνάσιο και 3ετές Λύκειο (Γενικό ή Επαγγελματικό) και σε Τεχνικές Σχολές 2 ή 4 εξαμήνων (χωρίς εξετάσεις). Παράλληλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια μετατρέπονται σε μεικτά και η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αυτά είναι η Δημοτική.) Το Β' Γυμνάσιο λειτούργησε ως Γυμνάσιο Αρρένων μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '70. Από το 1981-82 το σχολείο χωρίζεται σε 2ο Γυμνάσιο και 2ο Γενικό Λύκειο Λάρισας.

Το αρχείο του 2ου Γυμνάσιου - Λύκειου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1939 - 2003 και αντικατοπτρίζει όλες τις προαναφερθείσες αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 38 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία ειδικού ελέγχου κ.ά., καθώς και 20 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Β' γυμνάσιο Αρρένων Λαρίσης

Αρχείο 34ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU286.01
 • Αρχείο
 • 1981 - 1996

Αλληλογραφία του διευθυντή του σχολείου από και προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου. Πρόκειται για λυτά έγγραφα ταξινομημένα χρονολογικά σε τρεις φακέλους.

34ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 38ου Νηπιαγωγείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU247.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 2003

Το αρχείο του 38ου Νηπιαγωγείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1979-2005 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 3 βιβλία και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

38ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU168.01
 • Αρχείο
 • 1916 - 1929

Το αρχείο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Λάρισας αποτελείται από 3 μαθητολόγια (1920 - 1929) και 4 βιβλία γενικού ελέγχου (1916-1929).

Το αρχείο ταξινομήθηκε μαζί με το αρχείο του 5ου Δημοτικού Σχολείου (ΕΚΠ169/ΑΒΕ345).

3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Λάρισας

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU017.01
 • Αρχείο
 • 1936 - 1998

Το αρχείο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1936 - 1998 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το διάστημα αυτό. Αποτελείται από 45 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

3ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (12/θέσιο)

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU017.03
 • Αρχείο
 • 1936 - 1998

Το αρχείο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1936 - 1998 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω διάστημα. Αποτελείται από 45 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

3ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (12/θέσιο)

Αρχείο 3ου Λυκείου Θηλέων Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU284.01
 • Αρχείο
 • 1972 - 1989

Το αρχείο του 3ου Λυκείου Θηλέων αποτελείται από 11 βιβλία και 17 φακέλους το περιεχόμενο των οποίων αντικατοπτρίζει την καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Το αρχείο χωρίζεται σε δύο σειρές: Γ΄ Λύκειον Θηλέων Λαρίσης (4 βιβλία) και 6ο Λύκειο Λάρισας (7 βιβλία, 17 φάκελοι). Για τη 2η σειρά βλ. και https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/6-3

3ο Λύκειον Θηλέων Λαρίσης

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU276.01
 • Αρχείο
 • 1964 - 2007

Το αρχείο του 3ου Νηπιαγωγείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1964-2006 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 3 βιβλία και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

3ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Αρχείο 46ου Νηπιαγωγείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU278.01
 • Αρχείο
 • 1988 - 2006

Το αρχείο του 46ου Νηπιαγωγείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1988 - 2006 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 3 βιβλία και 9 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

46ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU021.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 2000

Το αρχείο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1929 - 2000 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το διάστημα αυτό. Αποτελείται από 23 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 13 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: σειρά Ι. 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, σειρά ΙΙ. 4ο Νυκτερινόν Σχολείον Λαρίσης.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (8/θέσιο)

Αρχείο 5ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU169.01
 • Αρχείο
 • 1920 - 2000

Το αρχείο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1920 - 2000 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω διάστημα. Αποτελείται από 51 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, πρωτόκολλα κ.ά., καθώς και 1 φάκελο με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Στο υλικό του αρχείου έχει συμπεριληφθεί και ταξινομηθεί και το υλικό του Γ' Δημοτικού Σχολείου Θηλέων. Το αρχείο είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

5ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU170.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1973

Το αρχείο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1929 - 1973 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 32 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά. που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

6ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 6ου Λυκείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU284.01
 • Αρχείο
 • 1972 - 1989

Το αρχείο του 6ου Λυκείου Λάρισας αποτελείται από 11 βιβλία και 17 φακέλους το περιεχόμενο των οποίων αντικατοπτρίζει την καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Το αρχείο χωρίζεται σε δύο σειρές: Γ΄ Λύκειον Θηλέων Λαρίσης (4 βιβλία) και 6ο Λύκειο Λάρισας (7 βιβλία, 17 φάκελοι). Για την 1η σειρά βλ. και https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/3-6-2

6ο Λύκειο Λάρισας

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU171.01
 • Αρχείο
 • 1926 - 1998

Το αρχείο του 7ου Δημοτικού Σχολείου καλύπτει τα έτη 1929-1998 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 45 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 11 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

7ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 8ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU267.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1997

Από το 1931 υπάρχει στην Κοινότητα Λάρισας εβραϊκό σχολείο που ιδρύθηκε και λειτουργεί με ειδικό Νόμο του Ελληνικού κράτους ως Δημόσιο Σχολείο με τίτλο: " 8ο Δημοτικό Σχολείο Λαρίσης (Ισραηλιτικό)".

Το αρχείο του 8ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1944 - 1997 και αποτελείται από βιβλία και φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

8ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 9ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU172.01
 • Αρχείο
 • 1923 - 1993

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου καλύπτει τα έτη 1923-1993 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 54 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 14 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο έχει 2 σειρές: Σειρά Ι. 9ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Δημοτικόν Σχολείον Φιλλιπουπόλεως. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

9ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο Έλλης Ζαλοκώστα - «Βασιλική Πρόνοια»

 • Αρ.Εισ. 458
 • Αρχείο
 • 1929-1972

«Έκθεσις περί των δραστηριοτήτων της Βασιλικής Πρόνοιας» (1969)· Έλλης Ζαλοκώστα, «Το χρονικόν της Βασιλικής Προνοίας», πρακτικά Διοικούσης Επιτροπής (1964-1968)· εγκύκλιοι της Επιτροπής Εράνου, σχετικά με τη λειτουργία των παιδοπόλεων (1948-1963)· πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Εντεταλμένων Κυριών (1947-1969)· πρόγραμμα περιοδείας της πριγκίπισσας Ειρήνης στις παιδοπόλεις Θεσσαλίας (1960).
Διοικητικά έγγραφα της παιδόπολης «Απόστολος Παύλος» Λάρισας (1948-1970)· μηνιαίοι διοικητικοί απολογισμοί προς τη Διοικούσα Επιτροπή, καταστάσεις προσωπικού, εξόδων, λειτουργικών αναγκών, υγειονομικής περίθαλψης κ.ά.
Διοικητικά έγγραφα της παιδόπολης «Αγία Σοφία» Βόλου (1945-1970). Μηνιαίοι διοικητικοί απολογισμοί, προϋπολογισμοί εξόδων, εορταστικές εκδηλώσεις μαθητών· περιοδικά εκδιδόμενα από τους μαθητές.
Έγγραφα της παιδόπολης «Αγία Ελένη» Ιωαννίνων προς τη Διοικούσα Επιτροπή (1966-1967).
Πορίσματα μελετών της Υπηρεσίας Ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας των παιδοπόλεων (1964-1969).
Εκθέσεις-επιθεωρήσεις της Ελένης Λελούδα και της Έλλης Ζαλοκώστα στις παιδοπόλεις Θεσσαλίας (1947-1967).
Έγγραφα σχετικά με το συνέδριο των αρχηγών των παιδοπόλεων.
Πρόγραμμα λειτουργίας πρακτικών σχολών «Σπίτι του παιδιού».
Διοικητικά έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της επαγγελματικής Σχολής «Αγία Βαρβάρα» (1949-1969)· προϋπολογισμοί δαπανών, δελτία ποιότητας υπαλλήλων, απολογισμοί, καταστάσεις μαθητριών.
Ομάδες Βοήθειας Υπαίθρου (1963-1970)· αλληλογραφία ανάμεσα στη Διοικούσα Επιτροπή και στον «Τομέα Θεσσαλίας» για θέματα ταπητουργίας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προσωπικού κ.ά.
Αλληλογραφία (1945-1972): επιστολές διαφόρων προς την Έλλη Ζαλοκώστα, κυρίως της Unitarian Service Committee of Canada, για θέματα των παιδοπόλεων και απαντητικές επιστολές της Έλλης Ζαλοκώστα· αποσπάσματα επιστολών απόφοιτων μαθητριών προς την Έλλη Ζαλοκώστα (1955-1957).
Τιμητικά διπλώματα και μετάλλια της Έλλης Ζαλοκώστα από δημόσιους οργανισμούς και ιδρύματα (1929-1970)· προσωπικές σημειώσεις ιατρικού περιεχομένου.
Χάρτες της Ελλάδας και της Ευρώπης. Εκδόσεις με απολογισμούς του έργου της Βασιλικής Πρόνοιας.

Ζαλοκώστα, Έλλη

Αρχείο Α' Γυμνασίου Αρρένων Λαρίσης

 • GR GRGSA_LAR EDU005.02
 • Αρχείο
 • 1889 - 1991

Το αρχείο του Α' Γυμνασίου Αρρένων Λάρισας καλύπτει τα έτη 1889 - 1991 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το ως άνω διάστημα. Αποτελείται από 134 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βαθμολόγια, ποινολόγια, βιβλία πράξεων κ.ά., 92 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, καθώς και ένα μεγάλο όγκο αιτήσεων εγγραφών και μετεγγραφών με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των μαθητών.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Α' Γυμνάσιο Αρρένων Λαρίσης

Αρχείο Α' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM014.03
 • Αρχείο
 • 1938 - 1994

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία είσπραξης δημοσίων εσόδων, βιβλία διαχειριστικά, διοικητική νομοθεσία και εμπιστευτικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Α' Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) Λάρισας

Αρχείο Α' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM014.04
 • Αρχείο
 • 1906 - 1987

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό του Τμήματος Κεφαλαίου. Συγκεκριμένα περιέχει υποθέσεις δωρεών, προικών, κληρονομιών και φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Α' Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) Λάρισας

Αρχείο Α' Ελληνικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1898 - 1929

Για το περιεχόμενο του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/6769-ptr4-dhtf

(Το υλικό του αρχείου του Ελληνικού Σχολείου Λαρίσης παραλήφθηκε ως δύο αρχεία με διαφορετικά Α.Ε.Ε. και Α.Β.Ε.: EDU001/ABE5, EDU002/ABE6. Κατά την ταξινόμηση αντιμετωπίστηκε ως ένα: ταξινομήθηκε ως EDU001. Τα ψηφιακά αντίγραφα έχουν ακολουθήσει τους φακέλους.)

Α΄Ελληνικό Σχολείο Λαρίσης

Αρχείο Α' Παιδικού Σταθμού Δήμου Λαρισαίων

 • GR GRGSA_LAR MUN003.02
 • Αρχείο
 • 1962 - 2004

Το αρχείο αποτελείται από μητρώο νηπίων, βιβλία υλικού, ημερολόγιο χρηματικής διαχείρισης και χρηματικά εντάλματα.

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων (Π.Ο.Δ.Λ.), Α' Παιδικός Σταθμός

Αρχείο Α' Παιδικού Σταθμού Δήμου Λαρισαίων

 • GR GRGSA_LAR MUN003.01
 • Αρχείο
 • 1966 - 1998

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους αλληλογραφίας, βιβλία πρακτικών, μητρώα νηπίων, βιβλία εσόδων-εξόδων και υλικού, οικονομικούς απολογισμούς, μισθολόγια, ημερολόγιο χρηματικής διαχείρισης, χρηματικά εντάλματα και πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων (Π.Ο.Δ.Λ.), Α' Παιδικός Σταθμός

Αρχείο Α΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM014.02
 • Αρχείο
 • 1960 - 1989

Το αρχείο αποτελείται από διαταγές του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομαρχίας Λάρισας, αλληλογραφία της υπηρεσίας και φακέλους προσωπικού.

Α' Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) Λάρισας

Αρχείο Αγρονομικού Τμήματος Λάρισας της Διεύθυνσης Αγροφυλακής της Περιφέρειας Θεσσαλίας

 • GR GRGSA_LAR ADM060.01
 • Αρχείο
 • 1964 - 2007

Το υλικό αποτελείται από διοικητικό αρχείο των εξής τμημάτων: Διοίκηση Αγροφυλακής, Αγροτική Ασφάλεια, Α' Αγρονομείο Λάρισας, Β' Αγρονομείο Λάρισας (περιλαμβάνει τα Αγρονομεία Ραψάνης και Κισσάβου), Γ' Αγρονομείο Λάρισας και Αγρονομείο Φαρσάλων.

Ελληνική Αγροφυλακή, Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αγρονομικό Τμήμα Λάρισας

Αρχείο Ανωτέρων-Μέσων-Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών Δ.Ι. Νικολόπουλου

 • GR GRGSA_LAR EDU249.01
 • Αρχείο
 • 1961 - 1978

Το αρχείο των Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών Δ. Νικολόπουλου καλύπτει τα έτη 1961-1978 και περιέχει υλικό της "Μονοταξίου Επαγγελματικής Σχολής Αγγλομαθών Γραμματέων και Μεταφραστών" και της "Μονοταξίου Επαγγελματικής Σχολής Στενοδακτυλογράφων". Αποτελείται από 82 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία ειδικού ελέγχου κ.ά., καθώς και 10 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία των σχολών.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Ανώτεραι - Μέσαι - Κατώτεραι Τεχνικαί Σχολαί Δ.Ι. Νικολόπουλου

Αρχείο Ανωτέρων-Μέσων-Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών ''Η Λαρισαϊκή''

 • GR GRGSA_LAR EDU248.01
 • Αρχείο
 • 1951 -1993

Το αρχείο των Ανωτέρων - Μέσων - Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών "η Λαρισαϊκή" καλύπτει τα έτη 1951-1984 και περιλαμβάνει υλικό από όλες τις ειδικότητες και τα τμήματα που λειτουργούσαν. Αποτελείται από 146 βιβλία: μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία ειδικού ελέγχου κ.ά, καθώς και ένα φάκελο με ενημερωτικό υλικό της σχολής.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο σε 4 σειρές ανά κατηγορία εκπαίδευσης, εσωτερικά δε ταξινομείται θεματικά και χρονολογικά.

Ανώτεραι - Μέσαι - Κατώτεραι Τεχνικαί Σχολαί ''Η Λαρισαϊκή''

Αρχείο Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM012.04
 • Αρχείο
 • 1946 - 2001

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, περιέχει αρχείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας (βιβλία φυδογίκων, βιβλία κρατουμένων και μεταγωγής, αποθήκης και υλικού), της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλίας (βιβλία αδικημάτων και συμβάντων, βιβλία δυνάμεως και υπηρεσίας), της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας (βιβλία δυνάμεως και διαχείρισης υλικού), της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ελασσόνας (βιβλία δυνάμεως και μισθολόγια οπλιτών), της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων (βιβλία δυνάμεως, μισθολόγια και βιβλία διαχείρισης υλικού), της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας (βιβλία δυνάμεως, μισθολόγια, βιβλία βιβλιοθήκης και διαχείρισης υλικού).

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αρχείο Β' Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU020.01
 • Αρχείο
 • 1911-1928

Το αρχείο του Β' Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Λάρισας καλύπτει τα έτη 1911- 1928 και αποτελείται από 1 βιβλίο "Μαθητολόγιο" (1911-1920) και 1 βιβλίο Γενικού ελέγχου (1920-1928).

Β' Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Λαρίσης

Αρχείο Β' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM047.01
 • Αρχείο
 • 1955 - 1998

Το υλικό του αρχείου προέρχεται από τα τμήματα Κληρονομιών και Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων. Περιέχει δηλώσεις φόρου εισοδήματος και έντυπο υλικό.

Β' Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Νομού Λάρισας

Αρχείο Β' Ελληνικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1898 - 1929

Το αρχείο του Β' Ελληνικού Σχολείου καλύπτει τα έτη 1898 - 1929 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το ως άνω διάστημα. Αποτελείται από 4 βιβλία, μαθητολόγια και βιβλία γενικού ελέγχου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Β΄Ελληνικό Σχολείο Λαρίσης

Αρχείο Γ' Ελληνικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU004.01
 • Αρχείο
 • 1926 - 1935

Το αρχείο του Γ΄ Ελληνικού Σχολείου καλύπτει τα έτη 1926 - 1935 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το ως άνω διάστημα. Αποτελείται από 3 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Γ΄Ελληνικό Σχολείο Λαρίσης

Αρχείο Γ' Παιδικού Σταθμού Δήμου Λαρισαίων

 • GR GRGSA_LAR MUN002.01
 • Αρχείο
 • 1978 - 2002

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους αλληλογραφίας, παρουσιολόγια παιδιών, βιβλία υλικού και τροφίμων, βιβλία χρηματικής διαχείρισης, δελτία εξαγωγής υλικού, μπλοκ χρηματικών ενταλμάτων, οικονομικούς απολογισμούς και πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων (Π.Ο.Δ.Λ.), Γ' Παιδικός Σταθμός

Αρχείο Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας

 • GR GRGSA_LAR ADM012.03
 • Αρχείο
 • 1922 - 2008

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Συγκεκριμένα περιέχει βιβλία δυνάμεως, βιβλία υπηρεσίας, βιβλία ειδικοτήτων εφέδρων οπλιτών Χωροφυλακής και βιβλία διαχείρισης αποθηκών και υλικών, κοινοποιήσεις διαταγών και εγκυκλίων.

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αρχείο Γενικής Κλινικής Κλεάρχου Σάπκα

 • GR GRGSA_LAR BLA002.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 2003

Το αρχείο αποτελείται από αλληλογραφία (1966 - 1968), ταμειακά δικαιολογητικά (1969 -1990), δικαιολογητικά γιατρών (1985), δικαιολογητικά εξόδων (1965 - 1968), κρατήσεις και αποδοχές από ασφαλιστικά ταμεία (1985-1999), Ι.Κ.Α (1966-1992), Τ.Ε.Β.Ε (1976-1986), ημερολόγια διαφόρων πράξεων (1960-1989), βιβλία ταμείου (1960-1992), βιβλία ημερολογίου (1960-1983), βιβλία απογραφών (1960-1984), καθολικά (1960-1992), βιβλίο δημοσίων υπαλλήλων (1986-1996), βιβλία εξόδων (1968-1984), βιβλία και ευρετήρια χρεωστών πιστωτών (1960-1992), δικαιολογητικά οικονομικής εφορίας (1967-1990), μεριδολόγια ασθενών και ευρετήρια (1960-1995), μεριδολόγια παρακλινικών εξετάσεων ιατρών (1964-1996), βιβλίο αδειών προσωπικού (1977-1992), αναγγελίες πρόσληψης μισθωτών (1979-1991), βιβλία αμοιβών και δαπανών ιατρών (1960-1967), μισθοδοτικές καταστάσεις (1960-1962), βιβλίο καταγραφής ασθενών ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (1991-1997), μητρώα εισόδου-εξόδου ασθενών (1960-1996), μητρώα ασθενών (1976-1987), μητρώο χειρουργείου (1981-1990), βιβλία εγχειρήσεων (1964-1969), βιβλία γενικής περιγραφής χειρουργικών περιπτώσεων (1978-1981), βιβλίο χειρουργείου ΩΡΛ (1975-1988), βιβλίο ακτινολογικών καταστάσεων (1970-1998), βιβλίο εργαστηριακών ευρημάτων (1978-1979), ιστολογικές εξετάσεις (1960-1995), καρτέλες ασθενών (1990-1995), βιβλίο λογοδοσίας της κλινικής "Ευτύχιος Πατσίδης" (2002-2003).

Γενική Κλινική Κλεάρχου Σάπκα

Αρχείο Γεωργίου Σακελλαρίδη

 • GR GRGSA-AGI PRI003.01
 • Αρχείο
 • 1890-1930

Το αρχείο περιλαμβάνει ανέκδοτα χειρόγραφα του Γ. Σακελλαρίδη, αναφερόμενα σε γεγονότα του 19ου αιώνα.

Σακελλαρίδης, Γεώργιος

Αρχείο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM057.01
 • Αρχείο
 • 1971 - 2004

Το διοικητικό αρχείο της υπηρεσίας περιλαμβάνει βιβλία και καταστάσεις πτυχιακών εξετάσεων (1971-1990), βιβλία απολυτηρίων εξετάσεων (1980-1990), βιβλίο απολυτηρίων ιδιωτικών σχολών (1981-2003), βιβλίο πτυχίων ιδιωτικών σχολών (μέσων και κατωτέρων) (1972-2004), βιβλίο πτυχίων ΔΜΕΣ (1979-1984), βιβλία πτυχιακών εξετάσεων (1972-1986), βιβλία εξέλιξης διδακτικού προσωπικού (1981) και παράβολα συμμετοχής σε εξετάσεις (2004).

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Γραφείου Φυσικής Αγωγής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1998

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της υπηρεσίας: διοικητικό αρχείο και πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Αρχείο Γραφείου Φυσικής Αγωγής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM018.02
 • Αρχείο
 • 1969 - 1974

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της υπηρεσίας: διοικητικό αρχείο σχετικό με εξωσχολικό αθλητισμό, σωματεία και ιδιωτικά γυμναστήρια.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Αρχείο Δ' Παιδικού Σταθμού Δήμου Λαρισαίων

 • GR GRGSA_LAR MUN005.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 2005

Το αρχείο αποτελείται από μητρώο νηπίων, παρουσιολόγια νηπίων και προσωπικού, βιβλίο διδασκόμενης ύλης, καθολικά χρηματικής διαχειρίσεως, βιβλία υλικού και αλληλογραφία.

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων (Π.Ο.Δ.Λ.), Δ' Παιδικός Σταθμός

Αρχείο Δήμου Λαρισαίων

 • GR GRGSA_LAR MUN006.01
 • Αρχείο
 • 1969 - 1990

Το αρχείο αποτελείται από υλικό του Τμήματος Διοίκησης. Περιέχει αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής, πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και αλληλογραφία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου.

Δήμος Λαρισαίων, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Λαρίσης

 • GR GRGSA_LAR EDU163.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1969

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου του Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Λάρισας καλύπτει τα έτη 1944 - 1969 και αντικατοπτρίζει την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Αποτελείται από 8 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πρωτοκόλλου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Λαρίσης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου "Λυκείου Λαρίσης" Ιακ. Μπόκαρη

 • GR GRGSA_LAR EDU238.01
 • Αρχείο
 • 1942 - 1970

Το αρχείο του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου "Λύκειον Λαρίσης" Ιάκωβου Μπόκαρη καλύπτει τα έτη 1946 - 1969 και αποτελείται από 4 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, καθώς και 2 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο "Λύκειον Λαρίσης" Ιακ. Μπόκαρη

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παιδοπόλεως Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU012.01
 • Αρχείο
 • 1948 - 1984

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Παιδόπολης Λάρισας καλύπτει τα έτη 1948 - 1984 και αποτελείται από 16 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία μητρώου μαθητών. Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Παιδοπόλεως Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων

 • GR GRGSA_LAR MUN004.01
 • Αρχείο
 • 1981 - 1999

Το αρχείο αποτελείται από ημερήσια δελτία, άδειες προσωπικού, απογραφή στοιχείων, εντολές εκτελέσεων, ανάθεση έργων, διοικητική αλληλογραφία.

Δήμος Λαρισαίων, Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων

 • GR GRGSA_LAR MUN004.02
 • Αρχείο
 • 1982 - 2008

Αρχειακό υλικό Τμήματος Υποστήριξης & Προγραμματισμού:

 1. Προγράμματα έργων και μελέτες εργασιών (1986, 1995, 2001-2007).
 2. Προμήθειες υλικών (2000).
 3. Προγράμματα εργασιών, συγκεντρωτικά (2005-2006), εβδομαδιαία (2001), ημερήσια
  (1996-1999, 2001-2002, 2004, 2005, 2008).
 4. Εγκρίσεις επενδυτικού σχεδίου: Πρόγραμμα νέων αγροτών.
 5. Σχέδια χώρων προς διαμόρφωση, εγκαταστάσεων, χάρτες (1986, 1999-2002).
 6. Πρακτικά συσκέψεων (1999-2004).
 7. Φάκελοι προϋπολογισμού (1982-2000, 1999-2002).
 8. Φάκελοι απολογισμού (2003, 2004, 2007).
 9. 4 βιβλία προϋπολογισμού (1995-1998).
 10. 4 βιβλία πιστώσεων (1990-1994).
 11. 3 βιβλία τιμολογίων (1984-1996).
 12. 2 βιβλία στατιστικών.
 13. Αλληλογραφία (1981-2005).

Δήμος Λαρισαίων, Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM016.01
 • Αρχείο
 • 1919 - 1991

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πράξεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ατομικούς φακέλους εκπαιδευτικών και τίτλους σπουδών ιδιωτικών σχολείων.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM001.01
 • Αρχείο
 • 1974 - 1987

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία μηνύσεων, πίνακες εργατικών ατυχημάτων, εκθέσεις πεπραγμένων των επιθεωρητών, στατιστικά δελτία απεργιών και άδειες νυχτερινής εργασίας γυναικών.

Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM001.02
 • Αρχείο
 • 1980 - 1989

Το αρχείο περιλαμβάνει δελτία ελέγχων και εργατικών διαφορών, δηλώσεις ατυχημάτων, στατιστικούς πίνακες και άδειες νυχτερινής εργασίας γυναικών.

Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM001.03
 • Αρχείο
 • 1986 - 1991

Το αρχείο περιλαμβάνει δελτία εργατικών διαφορών και μηνύσεων, άδειες εργασίας αλλοδαπών, στατιστικά απεργιών και δικαιολογητικά εκδόσεως βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων.

Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM001.04
 • Αρχείο
 • 1992 - 1996

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία αδειών για απασχόληση τις Κυριακές, δελτία ελέγχων και εργατικών διαφορών, μηνιαίους στατιστικούς πίνακες, παράπονα εργαζομένων και δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίων εργασίας ενηλίκων.

Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM001.08
 • Αρχείο
 • 1987 - 2003

Το αρχείο περιλαμβάνει εκθέσεις τριμερούς συνεργασίας, πίνακες ωρών εργασίας, βιβλία δρομολογίων αυτοκινήτων, βιβλία αδειών Κυριακής και υπερωριακής εργασίας, δελτία ελέγχων και εργατικών διαφορών και αντίγραφα μηνύσεων.

Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM001.06
 • Αρχείο
 • 1954 - 1993

Αρχειακό υλικό του Τμήματος Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Ξηράς. Περιλαμβάνει βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία και έγγραφα οικονομικής διαχείρισης και βιβλιάρια επαγγελματιών.

Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM001.05
 • Αρχείο
 • 1948 - 1999

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία αδειών υπερωριακής εργασίας, βιβλία αδειών Κυριακής απασχόλησης, δελτία ελέγχων και εργατικών διαφορών, παράπονα σωματείων και εργοδοτών και αλληλογραφία σχετική με τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας.

Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM009.04
 • Αρχείο
 • 1899 - 1994

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Α' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας. Περιέχει μητρώα εκπαιδευτικών και ιδιωτικών σχολείων, βιβλία ποιότητας δημοδιδασκάλων, βιβλία ποινών, εκθέσεις επιθεωρήσεων και διοικητικό αρχείο της διεύθυνσης.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM009.05
 • Αρχείο
 • 1931 - 1993

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Β' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας. Περιέχει βιβλία μητρώου και ποιότητας, εκθέσεις επιθεωρήσεως διδασκόντων και σχολείων, βιβλία πράξεων επιθεωρητών και διοικητικό αρχείο.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM009.06
 • Αρχείο
 • 1953 - 1981

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Γ' Περιφερειακής Διεύθυνσης. Περιέχει αλληλογραφία, εκθέσεις σχολείων και υπηρεσιακής ικανότητας, εγκυκλίους και δικαιολογητικά νοσηλίων.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 227