Λασίθι (Κρήτη)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Λασίθι (Κρήτη)

Αντίστοιχοι όροι

Λασίθι (Κρήτη)

Σχετικοί όροι

Λασίθι (Κρήτη)

52 Αρχειακή περιγραφή results for Λασίθι (Κρήτη)

52 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Rudo Schwarz

 • Αρχείο
 • 1943-1944

Το Κρητικό Ημερολόγιο αποτελείται από σκίτσα και σελίδες γραφής. Είναι μια περιγραφή του νομού Ηρακλείου και τμήματος του νομού Λασιθίου.

Schwarz, Rudo

Αρχείο Ανατολικών επαρχιών (Επιτροπείας - Αρχηγού)

 • GRGSA-IAK ADM002.01
 • Αρχείο
 • 1866 - 1869

Έγγραφα ή αναφορές προς τον Γεν. Αρχηγό Ανατολικών επαρχιών Κρήτης (Λασιθίου, Μεραμπέλλου, Σητείας, Βιάννου, Ιεράπετρας και Πεδιάδος) Κωνσταντίνο Σφακιανάκη και έγγραφα ή αναφορές προς την Επαναστατική Επιτροπή

Αρχείο Γ.Δ.Μ.Ε. Λασιθίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 145
 • Αρχείο
 • 1958-1985

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής Διοικητικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Λασιθίου, Βιβλίο Πράξεων Επιτροπής Καταλληλότητας Κτιρίων, Μισθολογικό Μητρώο Διοικητικών Υπαλλήλων Μέσης Εκπαίδευσης, Πειθαρχικά Καθηγητών Δ/Ε Λασιθίου, Άδεια Ιδρύσεως Ιδιωτικού Γυμνασίου Ιεράπετρας Σουραβλή Εμμ.

Γ.Δ.Μ.Ε. Λασιθίου

Αρχείο Διοικητικής Επιτροπής Σητείας

 • GRGSA-IAK ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1897 - 1898

Πρακτικά - ψηφίσματα της Διοικητικής Επιτροπείας Σητείας, δικαστικά πρακτικά αναφερόμενα σε υποθέσεις πολιτικές και ποινικές, εκλογητήρια, αλληλογραφία

Αρχείο Επιτροπείας Ιεράπετρας

 • GRGSA-IAK ADM008.01
 • Αρχείο
 • 1897 - 1898

Προσχέδιο Κανονισμού της Επιτροπείας, πίνακες διανομής ελαίου εις άπορους Οθωμανούς εκ περισσευμάτων διαχείρισης των τουρκικών ελαιώνων, αντίγραφο δήλωσης της Εκτελεστικής Επιτροπής προς τους Ναυάρχους περί παράδοσης των όπλων, αλληλογραφία Επιτροπείας Ιεράπετρας

Αρχείο Θερίσου και ετέρα δεσμίς

 • GRGSA-IAK ADM010.01
 • Αρχείο
 • 1904 - 1906

Αλληλογραφία – έντυπα, έγγραφα Νομαρχίας Λασηθίου περί επαναστάσεως 1905

Σήφακας, Γεώργιος

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου - Λυκείου Σητείας Α. Λαγουδάκη

 • GR GRGSA-IRA EDU. 138
 • Αρχείο
 • 1958-1997

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλίο Εισαγωγικών Εξετάσεων, Bιβλία Ανεξεταστέων και Κατακτηρίων Εξετάσεων, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Μητρώο Καθηγητών, Bιβλίο Επιθεωρήσεως Καθ/των, Ημερολόγιο, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Εμπιστευτικής Αλληλογραφίας, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Άδεια Ιδρύσεως και Λειτουργίας, Ιδιοκτήτης, Διεύθυνση, Λυκειάρχης, Διδακτικό Προσωπικό, Δελτία Ποιότητος Καθηγητών, Πίνακες και Πράξεις Απολύσεως Καθηγητών, Δελτία Κίνησης Προσωπικού, Μισθοδοτικές Καταστάσεις Προσωπικού, Ατομικοί Φάκελοι Καθηγητών, Πειθαρχικά Καθηγητών, Μαθητές, Τίτλοι Εγγραφής, Εισερχόμενα- Εξερχόμενα

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Σητείας Α. Λαγουδάκη

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Αγ. Γεωργίου Λασιθίου Χρ. Φαρσάρη - Δικταίον

 • GR GRGSA-IRA EDU. 140
 • Αρχείο
 • 1958-1964

Μαθητολόγιο, Αντίγραφο Μαθητολογίου, Γενικός Έλεγχος, Αντίγραφο Γενικού Ελέγχου, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίον Πράξεων Δ/ντού, Ημερολόγιο, Απουσιολόγιο, Εισερχόμενα-εξερχόμενα, Διοριστήρια Έγγραφα Εκπ/κών, Καταστάσεις βαθμολογίας Διμήνων, Δικαιολογητικά Απολυτηρίων Εξετάσεων, Τίτλοι Εγγραφής - Αιτήσεις Αποδεικτικών

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου Λασιθίου Χρ. Φαρσάρη - Δικταίον

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Ιεράπετρας "Αθηνά"- Μαρίας Κωτάκη-Κων/νου Ν. Κωτάκη

 • GR GRGSA-IRA EDU. 141
 • Αρχείο
 • 1957-1986

Γενικός Έλεγχος, Bιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Διεύθυνση, Λυκειάρχης, Διδακτικό Προσωπικό, Μαθητές

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ιεράπετρας "Αθηνά" - Μαρίας Κωτάκη-Κων/νου Ν. Κωτάκη

Αρχείο Ιδιωτικών Τεχνικών Σχολών Ιεράπετρας "Μίνως"

 • GR GRGSA-IRA EDU 139
 • Αρχείο
 • 1961-1979

Μαθητολόγια , Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Εργαστηριακών Μαθημάτων, Τίτλοι Σπουδών, Καταστάσεις Πτυχιακών Εξετάσεων

Ιδιωτικές Τεχνικές Σχολές Ιεράπετρας "Μίνως"

Αρχείο Κ.Ε.Τ.Ε. Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 144
 • Αρχείο
 • 1982-1986

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας

Αρχείο Κ.Τ.Ε.Ο. Λασιθίου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 11
 • Αρχείο
 • 1987-1988

Φάκελοι: Κάρτες συντήρησης, Οχήματα διεθνών μεταφορών, Περί των Δ.Τ.Ε., Πρόγραμμα Φ.Δ.Χ., Πρόγραμμα ελέγχου οχημάτων, Πρόγραμμα πρόσκτησης οχημάτων, Γνωμοδοτήσεις, Επιθεωρήσεις εκπαιδευτικών, Καταλληλότητα Δ.Χ., Έλεγχος οχημάτων Δ.Ε.Η., Πρόγραμμα Βυτιοφόρων, Φύλλα και Καταστάσεις δειγμάτων ελέγχων, Τεχνικοί Έλεγχοι, Πρόληψη Ατυχημάτων, Διακήρυξη Δημοπρασίας, Απογραφικά Δελτία, Απεργειακές Κινητοποιήσεις, Υπομνήματα, Συγκρότηση Δ.Σ., Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, Καταγραφή Πάγιων Στοιχείων, μηχανήματα, Λειτουργία Τμήματος Συγκοινωνίας Μοιρών, Οικονομικά, Πρόγραμμα κοινωνικού και εσωτερικού τουρισμού, Αλληλογραφία, Συγκρότηση Επιτροπών, Σύσταση και Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων, θέματα προσωπικού, Πράξη Περικοπής Αποδοχών.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Λασιθίου

Αρχείο Κατωτέρας Επαγγελματικής Σχολής Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 143
 • Αρχείο
 • 1976-1987

Mαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Ειδικός Έλεγχος, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Πράξεων Δ/ντού, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Μισθοδοτικές Καταστάσεις, Τίτλοι-Αιτήσεις Κηδεμόνων

Κατωτέρα Επαγγελματική Σχολή Ιεράπετρας

Αρχείο Λιμενικού Σώματος Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA ADM. 10
 • Αρχείο
 • 1985-1989

Φάκελοι: ΥΕΝ/ΔΠΛΣ, ΥΕΝ/ΔΟΥ , ΥΕΝ/ΔΝ ΕΡ, ΥΕΝ/ΔΑΠ, Αλληλογραφία με Λιμενικό Ταμείο - Είσπραξη λιμενικών δικαιωμάτων, Διαταγές καταζητούμενων πλοίων, ΝΑΤ 473/20.1.88, ΝΑΤ 33860/6.5.87, Δελτία κίνησης Θ/Γ, Δελτία στατιστικής λουομένων, Δελτία ναυτιλιακής κίνησης, Αλληλογραφία παραβάσεων Γενικού Κανονισμού Λιμένα, Δικαιολογητικά παρουσίας πληρώματος , Δελτία συμβάντων, Πρωτόκολλα παράδοσης- παραλαβής

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, Λιμεναρχείο Ιεράπετρας

Αρχείο Μέσης Τεχνικής Σχολής Σχεδιαστών Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 142
 • Αρχείο
 • 1968-1989

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικοί Ειδικοί Έλεγχοι, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Εκδόσεως και Παραλαβής Πτυχίων, Βιβλία Καταχώρησης Βαθμολογίας Πτυχιακών Εξετάσεων, Βιβλία Πράξεων, Τίτλοι Σπουδών, Πρωτόκολλο Παράδοσης Ιδιωτικών Σχολών Μίνως

Μέση Τεχνική Σχολή Σχεδιαστών Ιεράπετρας

Αρχείο Νομαρχίας Λασιθίου

 • GRGSA-IAK MUN003.01
 • Αρχείο
 • 1899

Έγραφα Νομαρχίας Λασιθίου στη Γαλλική κατοχή

Νομαρχία Λασιθίου

Αρχείο Ρούσου Κούνδουρου (Κ376)

 • GRGSA-CA- PRI007.01
 • Αρχείο
 • 1858 - 2014

Το αρχείο Ρούσου Κούνδουρου περιλαμβάνει υλικό από τη μαθητική και φοιτητική περίοδο του Ρούσου Κούνδουρου, υλικό που αφορά στη σταδιοδρομία του ως δικηγόρο, την πολιτική του δραστηριότητα, τη συμμετοχή του στο Μακεδονικό μέτωπο στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δράση του στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και στη διάρκεια της ιταλικής και γερμανικής κατοχής. Περιλαμβάνει, επίσης, τεκμήρια που αφορούν τη βουλευτική του θητεία, μελέτες, σχέδια άρθρων του, σημειώσεις και αλληλογραφία σχετικά με διάφορες δραστηριότητές του, τοπικού κυρίως ενδιαφέροντος.

Η συλλογή Τίτου Κούνδουρου περιέχει υλικό που αφορά στην εκτέλεση του Ρούσου Κούνδουρου από τους ναζί, δημοσιεύματα και ομιλίες σχετικά με τον θάνατό του.

Κούνδουρος, Ρούσος

Αρχείο Ταμείου Λασιθίου

 • GRGSA-IAK ADM021.01
 • Αρχείο
 • 1901 - 1913

Εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα

Ταμείο Λασιθίου

Αρχείο Τεχνικής Σχολής Σητείας Γ. Ξενικάκη

 • GR GRGSA-IRA EDU. 146
 • Αρχείο
 • 1966-1984

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο βαθμολογίας, Βιβλίον Πράξεων Συλλόγου, Τίτλοι

Τεχνική Σχολή Σητείας Γ. Ξενικάκη

Αρχείο Τμήματος Εργασίας Νομού Λασιθίου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 07
 • Αρχείο
 • 1982-1989

Νυκτερινή εργασία, Διενέργεια επιμορφωτικών Προγραμμάτων, Υποβολή Στατιστικών Στοιχείων, Παραβάσεις Εργατικής Νομοθεσίας, Καθορισμός ανωτάτου ορίου αλλοδαπών, Απασχόληση αλλοδαπών χωρίς άδεια εργασίας, Άδειες εργασίας αλλοδαπών.

Τμήμα Εργασίας Νομού Λασιθίου

Αρχείο Υπηρεσίας Εμπορίου νομού Λασιθίου

 • GRGSA-IAK ADM040.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1956

Βιβλία αποθεμάτων εφοδίων, αποθήκης, διανομών Π.Ι.Κ.Π.Α., επιδοτήσεως απόρων, γενικών - ειδικών διανομών, καυσίμων. Φάκελοι αγορανομικής επιτροπής, Αμερικάνικης βοήθειας, διανομής εφοδίων σε θύματα πολέμου, καταστάσεων διανομής εφοδίων σε Δ.Υ., αποδόσεως λογαριασμού διαφόρων μηνών

Υπηρεσία Εμπορίου νομού Λασιθίου

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA MTG. 5
 • Αρχείο
 • 1881-1972
 • Δήμος Ιεράπετρας: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Εισερχομένων Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Τελών και Δικαιωμάτων, Βιβλία Μερίδων, Ευρετήριο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Γενικό Ευρετήριο, Ευρετήριο Κατασχέσεων, Βιβλία Μεταφράσεων, Βιβλίο Περιλήψεων των προς μετάφραση παραδιδομένων εγγράφων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλίο Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλίο Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών
 • Δήμος Ανατολής: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Βιβλίο Εκθέσεων Υποθηκών, Μεριδολόγια, Γενικό Ευρετήριο Μερίδων, Γενικό Ευρετήριο Υποθηκών,
 • Δήμος Καβουσίου: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Ευρετήρια Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Ευρετήρια Μερίδων,
 • Δήμος Κάτω Χωριού: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Γενικό Ευρετήριο Μεταγραφών, Βιβλία Μερίδων, Γενικά Ευρετήρια. Αιτήσεις προς τον Υποθηκοφύλακα, Βιβλίο εμπόρου Ιεράπετρας Δημ. Τσαγκουράκη

Υποθηκοφυλακείο Ιεράπετρας

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Σητείας

 • GR GRGSA-IRA MTG. 6
 • Αρχείο
 • 1880-1963
 • Για όλους τους Δήμους: Ευρετήριο Μεταγραφών, Ευρετήρια Μερίδων, Βιβλία Εισερχομένων Μεταγραφών, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών & Προσημειώσεων, Βιβλία Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλία Τελών & Δικαιωμάτων, Βιβλίο Απογράφων, Μεριδολόγια Πιστωτών, Βιβλίο Μερίδων Κατασχόντων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών.
 • Δήμος Καρυδίου-Ιτάνου: Βιβλίο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών. Δήμος Τουρλωτής: Βιβλίο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Ευρετήριο Μεριδούχων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών. Δήμος Σητείας: Βιβλία Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Ευρετήρια Μεταγραφών, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών.
 • Δήμος Ρουκάκας: Βιβλίο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Βιβλίο Εκθέσεων Κατασχέσεων / Βιβλίο Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών.
 • Δήμος Χανδρά-Πραισού: Βιβλίο Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Βιβλίο Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών.

Υποθηκοφυλακείο Σητείας

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Σητείας

 • GR GRGSA-IRA ADM. 09
 • Αρχείο
 • 1989

Πίνακες Άγονης Γραμμής, Πίνακες και Δελτία Ναυτιλιακής Κίνησης, Φαρικά Τέλη

Υπολιμεναρχείο Σητείας

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Σητείας

 • GRGSA-IAK ADM051.01
 • Αρχείο
 • 1988

Μηνιαίοι πίνακες ναυτιλιακής κίνησης, μηνιαίοι πίνακες προσέγγισης πλοίων στο λιμάνι της Σητείας

Υπολιμεναρχείο Σητείας

Αρχείο γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Λασιθίου

 • GRGSA-IAK ADM044.01
 • Αρχείο
 • 1972 - 1986

Στοιχεία για άδειες εργασίας αλλοδαπών, καταστάσεις (μισθολογικές και ωραρίου) του προσωπικού διαφόρων επιχειρήσεων, αλληλογραφία, εκθέσεις αυτοψίας εργατικών ατυχημάτων, κ.α.

Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Λασιθίου

Συλλογή Γεωργίου Φωτιάδη (Κ230)

 • GRGSA-CA- COL189.01
 • Αρχείο
 • 1902-1943

Αλληλογραφία του Γεωργίου Φωτιάδη (πολίτης της ΕΣΣΔ) με Λουδοβίκο και Αλέκο Φωτιάδη, με τον διαχειριστή του τσιφλικιού του Φωτιάδη στη Σμύρνη, με Τούρκους δικηγόρους σε Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη σχετικά με τη διαχείριση και πώληση του τσιφλικιού μετά το 1922. Αλληλογραφία του Φωτιάδη με Τουρκοκρητικό από Ιεράπετρα σχετικά με ζητήματα κτηματικής περιουσίας, επιστολή του Φωτιάδη στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού το 1943 με την οποία διαμαρτύρεται για την απαλλοτρίωση του τσιφλικιού του από τις τουρκικές αρχές, συμβόλαια, συμφωνητικά, τίτλοι ιδιοκτησίας και άλλα δικαιολογητικά για την υπόθεση του τσιφλικιού. Αλληλογραφία της οικογένειας Φωτιάδη, αναμνηστικές και οικογενειακές φωτογραφίες, έγγραφο απονομής σύνταξης στον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Ηλία Δροσόπουλο, δύο εικόνες του Χάρι Τρούμαν, αφισέτες με άποψη της Φρανκφούρτης και του Αμβούργου και πορτραίτο (εβδομαδιαία φωτογραφία) γυναίκας χωρίς στοιχεία, έντυπο Καταστατικό Συνδέσμου Φορολογούμενων Ελλήνων Πολιτών.

Φωτιάδης, Γεώργιος

Συλλογή Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.) (Κ247)

 • GRGSA-CA- COL086.01
 • Συλλογή
 • 1936-1941

Συλλογή εγγράφων Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.): Φύλλα μητρώου και δελτία πληροφοριών βαθμοφόρων της Ε.Ο.Ν., κυρίως, των Περιφερειακών Διοικήσεων Ε.Ο.Ν. Τρικάλων, Λασιθίου και Φωκίδας.

Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.)

Συλλογή Μοναστηριακών εγγράφων

 • GRGSA-IAK COL049.01
 • Αρχείο
 • 1893 - 1936

Στοιχεία τα οποία αφορούν στην ιστορία διαφόρων μοναστηριών και έχουν γραφεί από Ν. Ι. Παπαδάκη, αντίγραφα εγγράφων του μοναστηριού της Χρυσοπηγής, κατάλογος βιβλιοθήκης Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Χανίων ο οποίος έχει συνταχθεί από Ν.Β. Τωμαδάκη

Παπαδάκης, Ν. Ι.