Αρχείο ADM002.01 - Αρχείο Τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Λακωνίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ADM002.01

Τίτλος

Αρχείο Τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Λακωνίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1955 - 1969 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

26 φάκελοι εγγράφων

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή από Διεύθυνση Βιομηχανίας και Εμπορίου Ν. Λακωνίας, 20-1-1989
ΑΒΕ 90

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) αρχειακές σειρές: 1) Φάκελοι Νομαρχίας περί Εμπορίου (Αποφάσεις – Πρακτικά Συνεδρίων- Εκθέσεις), 2) Διεύθυνση Αγορανομίας (Αποφάσεις - Διαταγές - Αρτοποιεία και Αρτεργάτες – Αρτοποιητική Νομοθεσία - Κοστολόγηση Άρτου - Κυλινδρόμυλοι), 3) Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Α΄και Β΄ (Αποφάσεις – Διαταγαί – Γενικά Στοιχεία Ελαιοτριβείων – Βιοτεχνίαι Αεριούχων Ποτών – Στοιχεία Παραγωγής – Πυρηνελαιουργεία – Σαπωνοποιεία, Εγκύκλιοι Γενικού Χημείου του Κράτους - Δείγματα Πειραματικών Εργαστηρίων), 4) Φάκελοι Παραβάσεων και Στατιστικών Στοιχείων Εμπορίου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες