Αρχείο COL027.176 - Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ133)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- COL027.176

Τίτλος

Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ133)

Ημερομηνία(ες)

  • 1606-1936 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος (5 υ/φ)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά
Πωλητής: Σπανός, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία αγοράς: 30/8/1977
ΑΒΕ: 683

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  1. Ordini di Filippo Pasqualigo Provveditore (1606-1607).
  2. Κώδικας αναγνωσμάτων Ιωάννη Τζάνη Βέργου ιερέα (1808-1912).
  3. Επιστολές διαφόρων στα γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά (1808-1834).
  4. Συλλογή διαφόρων εγγράφων (1833-1867).
  5. Συλλογή διαφόρων εγγράφων (1834-1929).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 18, σελ. 25

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες