Αρχείο 0010 - Ελληνική Κοµµουνιστική Νεολαία (ΕΚΟΝ) Ρήγας Φεραίος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0010

Τίτλος

Ελληνική Κοµµουνιστική Νεολαία (ΕΚΟΝ) Ρήγας Φεραίος

Ημερομηνία(ες)

  • 1974-1989 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

42 κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1967 -)

Διοικητική ιστορία

Η ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος δηµιουργήθηκε στην διάρκεια της δικτατορίας, τον ∆εκέµβριο του 1967, ως αντιστασιακή νεολαιίστικη οργάνωση µε την ονοµασία Πανελλήνια Αντιδικτατορική Οργάνωση Σπουδαστών (ΠΑΟΣ) "Ρήγας Φεραίος". Στην διάσπαση του ΚΚΕ το 1968, συντάχθηκε µε το ΚΚΕ εσ. και έκτοτε αποτέλεσε τη νεολαία του.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Συνοπτική περιγραφή:

  • Συνέδρια και συνδιασκέψεις της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος
  • Κεντρικό συµβούλιο της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος: ανακοινώσεις, αποφάσεις, πρακτικά συνεδριάσεων
    *Τοπικές οργανώσεις / Ρήγας Φεραίος Θεσσαλονίκης
  • Φεστιβάλ Αυγής – Θούριου
  • Φυλλάδια και προκηρύξεις
  • Φοιτητικό - σπουδαστικό κίνηµα – Μαθητικό κίνηµα
  • Τεκµήρια της Κεντρικής Επιτροπής και των Συνεδρίων του ΚΚΕεσ.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Ευρετήριο σε επίπεδο περιγραφής φακέλου

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Το αρχείο της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος (1975-1986), Αρχειοτάξιο, τ. 1 (6/1999), σσ. 59-61

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης