Αρχείο - Συλλογή Αθηνάς Χατζηεμμανουήλ

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Συλλογή Αθηνάς Χατζηεμμανουήλ

Ημερομηνία(ες)

  • 1887-1930 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 τόμος, 1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Αθηνάς Χατζηεμμανουήλ, 13/09/1996
ΑΒΕ 141

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  1. Συλλογή επισκεπτηρίων Κοπάση.
  2. Διάφορα έγγραφα της Δήμητρας Αλεξανδρή, διευθύντριας του Παρθεναγωγείου Σάμου.
  3. Φωτογραφίες της βασιλικής οικογένειας Γεωργίου Α΄ και του Γ. Αβέρωφ.
  4. "Εφημερίς των Κυριών", διάφορα φύλλα εφημερίδων σαμιακών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες