Αρχεία, Ιδιωτικά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αρχεία, Ιδιωτικά

Equivalent terms

Αρχεία, Ιδιωτικά

Σχετικοί όροι

Αρχεία, Ιδιωτικά

29 Αρχειακή περιγραφή results for Αρχεία, Ιδιωτικά

29 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Ίριδας Χαραμή

 • GRGSA-YDR PRI046.01
 • Αρχείο
 • 1947-1957

Δύο πιστοποιητικά του Δήμου Ύδρας και τρία αποσπάσματα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρχείο Αγησιλάου Σγουρίτσα

 • PRI002.01
 • Αρχείο
 • 1737-1940

Το αρχείο απαρτίζεται από 2 φακέλους - επιμερίζονται σε 5 υποφακέλους- που περιέχουν φωτοαντίγραφα από διπλώματα και μετάλλια αγωνιστών του 1821 (Δήμου Κακκαβά, Παναγιώτη Στρατηγάκη, Ιωάννη Κούρλα, Χρήστου Σταθάκη). Σημαντικό τμήμα του Αρχείου κατέχουν οι συμβολαιογραφικές πράξεις - δικαιοπραξίες (παραχωρητήρια, πωλητήρια, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανεμητήρια, συμβιβασμοί, κατασχέσεις κ.α.) του 18ου και 19ου αιώνα, τα οποία συνέλεξε ο Αγησίλαος Σγουρίτσας, δικηγόρος στη Σπάρτη κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Οι δικαιοπραξίες αφορούν σε περιοχές της Λακωνίας, όπως ο Βασσαράς, τα Τσίντζινα, η Γκοριτσά κ.α. Σε έναν υποφάκελο περιέχεται το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των τεκμηρίων που παρέδωσε ο Αγησίλαος Σγουρίτσας στο τότε Ιστορικό Αρχείο Σπάρτης (1945).

Σγουρίτσας, Αγησίλαος

Αρχείο Εμμανουήλ Φωκά

 • GRGSA-YDR PRI029.01
 • Αρχείο
 • 1836-1929

Προσωπικό αρχείο του γιατρού Εμμανουήλ Φωκά.

Φωκάς, Εμμανουήλ

Αρχείο Π. Βούλγαρη

 • GRGSA-YDR PRI013.01
 • Αρχείο
 • 1883-1945

Προσωπικό αρχείο, γενεαλογική έρευνα, τόμοι με αρχειακό υλικό, βιβλίο "Αρχείο Π. Βούλγαρη".

Βούλγαρης, Π.

Οικογενειακό αρχείο Λεωνίδα Μαλαχία

 • Αρχείο
 • 1737-1927

Φωτοτυπημένα ιδιωτικά έγγραφα της οικογένειας Μαλαχία. Διάφορα δικαιοπρακτικά έγγραφα, αγοραπωλησίες, δωρητήρια, προικοδοτήρια.

Συλλογή Ίριδας Νικολαΐδου

 • Αρχείο
 • 1916-1931

13 πρωτότυπα έγγραφα (1916-1931), 2 φωτοτυπημένα έγγραφα (1909-1912), 6 φωτοτυπίες φωτογραφιών και
5 σημειώματα-κατάλογοι της συλλογής της Ι. Νικολαΐδου.

Συλλογή Αθηνάς Κασούμη

 • GRGSA-YDR PRI038.01
 • Αρχείο
 • 1903-2009

Ιδιωτικό αρχείο οικογένειας Τσιγκάρη, Δ.Μπούρα και Δημητρίου Κασούμη.

Κασούμη, Αθηνά

Συλλογή Αθηνάς Χατζηεμμανουήλ

 • Αρχείο
 • 1887-1930
 1. Συλλογή επισκεπτηρίων Κοπάση.
 2. Διάφορα έγγραφα της Δήμητρας Αλεξανδρή, διευθύντριας του Παρθεναγωγείου Σάμου.
 3. Φωτογραφίες της βασιλικής οικογένειας Γεωργίου Α΄ και του Γ. Αβέρωφ.
 4. "Εφημερίς των Κυριών", διάφορα φύλλα εφημερίδων σαμιακών.

Συλλογή Γιάννη Αντωνιάδη

 • Αρχείο
 • 1863-1893

Αλληλογραφία του γιατρού Ιωάννη Αριστείδου Λεκάτη από τον Παγώνδα Σάμου, συμβόλαια, χρεοστολόγια, σημειώσεις με λογαριασμούς.

Συλλογή Ιωάννη και Πιπίκας Φιλίππου

 • GRGSA-YDR PRI002.01
 • Αρχείο
 • 1816-1940

Έγγραφα προσωπικά: σημειώσεις, επιστολές, έπαινοι κ.λπ.. Έγγραφα δημόσια: κανονισμοί, διπλώματα, κοινοτικά έγγραφα, φωτογραφίες.

Συλλογή Κώστα Τζανετή

 • Αρχείο
 • 1799-1820, 1984

5 δικαιοπρακτικά έγγραφα περιοχής Βαθέος Σάμου των ετών 1799-1820 και ένα δακτυλόγραφο κείμενο του Κώστα Τζανετή με τίτλο "Δυο τραγικές μέρες του '17", αναφερόμενο στα Γιαγαδικά της Σάμου.

Συλλογή Νικολάου Λαχανά

 • Αρχείο
 • 1907, 1915
 1. Απολυτήριο Πυθαγορείου Γυμνασίου του Νικολάου Σ. Λαχανά.
 2. Φωτογραφία στρατιωτών, πιθανόν του 1915.
 3. Απόκομμα διαβατηρίου.

Συλλογή Σταμάτη Λάμπρου

 • Αρχείο
 • 1908-1970

Προσωπικά έγγραφα του Σταμάτη Λάμπρου, σιδηρουργού στο Καρλόβασι της Σάμου.

Συλλογή Τάσου Σπανουδάκη

 • Αρχείο
 • 1764-1898

Δικαιοπρακτικά έγγραφα ιδιωτικά (προικοδοτήρια, διαθήκη, πωλητήριο, συμφωνητικό, αγωγή, δωρητήριο, επιδοτήρια εκθέσεων αναγκαστικής κατασχέσεως, διαβατήριο).